AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Seminaria

Dr hab. Grażyna Wolska, prof. UMK

 • Młodzi jako specyficzna grupa konsumentów (np. na wybranym rynku dóbr i/lub usług);
 • Analiza korzyści społeczno-ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach na przykładzie ……… (regionu/województwa);
 • Nadużycia w polskich przedsiębiorstwach z sektora MŚP na przykładzie województwa  ……….;
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w teorii i praktyce na przykładzie rynku (np. na wybranym rynku dóbr i/lub usług);
 • Wdrażanie założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w aspekcie kosztów i korzyści dla gospodarki;
 • Dochody i jakość życia w wybranych regionach Polski. Analiza porównawcza
 • Wpływ infrastruktury na rozwój społeczno – gospodarczy regionu na przykładzie
  regionu ……….

Dr Mariusz Czupich:

 • Zarządzanie miastem; idea smart city; innowacje miejskie; partycypacja społeczna; rewitalizacja miast;
 • Marketing terytorialny; promocja miast i regionów;
 • Funkcjonowanie gmin: budżet, inwestycje, partnerstwo publiczno-prywatne, przedsiębiorstwa komunalne, problemy środowiska naturalnego;
 • Polityka spójności Unii Europejskiej: wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w działalności gmin, powiatów, województw oraz przedsiębiorstw komunalnych i prywatnych;
 • Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej: systemy wspierania produkcji rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich; wykorzystanie funduszy rolnych;
 • Rozwój zrównoważony, inteligentny, inkluzyjny; kapitał ludzki i społeczny
 • Czynniki i efekty europejskiej integracji gospodarczej;
 • Rozwój społeczny i ekonomiczny europejskich państw i regionów.