AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy

Kierownik - dr hab. Grażyna Wolska, prof. UMK

dr Mariusz Czupich
mgr Tomasz Grodzicki
dr Aranka Ignasiak-Szulc
dr Maria Kola-Bezka
dr hab. Jerzy Naworski, prof. UMK
dr hab. Grażyna Wolska, prof. UMK