AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Konferencje

Katedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych

oraz

Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

mają zaszczyt zaprosić do udziału w

VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

z cyklu

„ROZWÓJ REGIONALNY”  

na temat

SPOŁECZNO-GOSPODARCZE NASTĘPSTWA PANDEMII COVID-19 W PERSPEKTYWIE REGIONALNEJ 

 TORUŃ, 21 maja 2021 r.

Konferencja odbędzie się w trybie on-line  

RADA NAUKOWA

Przewodnicząca:

 • dr hab. Grażyna Wolska, prof. UMK (Toruń, Polska)

Członkowie:

 • dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK (Toruń, Polska)
 • prof. Igor A. Filkevich (Moskwa, Rosja)
 • dr Aranka Ignasiak-Szulc (Toruń, Polska)
 • dr hab. Olga Ilyash (Kijów, Ukraina)
 • prof. Vytautas Juščius (Kłajpeda, Litwa)
 • dr Tornike Khoshtaria (Tbilisi, Gruzja)
 • dr hab. Joanna Kizielewicz (Gdynia, Polska)
 • prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska (Poznań, Polska)
 • dr Svitlana Kucherenko (Perejesław, Ukraina)
 • prof. Vladimirs Meņšikovs (Daugavpils, Łotwa)
 • dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. UE (Wrocław, Polska)
 • prof. dr Alena Vankevich (Witebsk, Białoruś)
 • prof. dr hab. Ivona Vrdoljak-Raguž (Dubrovnik, Chorwacja)
 • prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta (Katowice, Polska)

oraz

Inicjator cyklu konferencyjnego

prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Kosiedowski (Toruń, Polska)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:

 • dr Maria Kola-Bezka (Toruń, Polska)

Członkowie:

 • dr Mariusz Czupich (Toruń, Polska)
 • mgr Tomasz Grodzicki (Toruń, Polska)

KLUCZOWE OBSZARY TEMATYCZNE

 1. Społeczne i gospodarcze doświadczenia państw i regionów Europy Środkowej
  i Wschodniej w okresie pandemii.
 2. Społeczne i gospodarcze skutki pandemii w perspektywie krótko-
  i długookresowej.
 3. Wpływ pandemii na zrównoważony, inteligentny i inkluzywny rozwój państw
  i regionów.
 4. Narzędzia walki z kryzysem na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
 5. Rola samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w czasie pandemii.
 6. Regiony po pandemii – perspektywy rozwoju, rekomendacje dla polityki społeczno-gospodarczej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Konferencja odbędzie się na platformie MS Teams. Linki do poszczególnych sesji zostaną podane w późniejszym terminie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kontakt: : polgosp@umk.pl

Program wydarzenia


W dniu 16 września 2020 r. odbyła się IX Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Ekonomiczne, której motywem przewodnim było ,,Trzydzieści lat transformacji”.

Konferencję zorganizowały wspólnie: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych UMK. Tę ostatnią reprezentowali: dr hab. Grażyna Wolska, prof. UMK, dr Aranka Ignasiak-Szulc, dr Maria Kola-Bezka, dr Mariusz Czupich oraz mgr Tomasz Grodzicki.

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Robert Tomanek, prof. UE.


W dniu 22 maja 2019 r. na WNEiZ odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Ekonomiczne, której motywem przewodnim była ,,Polityka społeczno-gospodarcza w dobie globalizacji – teoria i praktyka’’. Uczestniczyło w niej ponad pięćdziesiąt osób z polskich ośrodków naukowych oraz naukowcy z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Maroka. Grono autorów referatów i posterów uzupełnili także przedstawiciele instytucji naukowych z Iraku, Włoch, Turcji, Niemiec i Węgier.

Organizatorem wydarzenia była Katedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych UMK w składzie: dr hab. Grażyna Wolska, prof. UMK; dr Aranka Ignasiak-Szulc; dr Mariusz Czupich oraz mgr Tomasz Grodzicki. Współorganizatorami konferencji były prof. zw. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta – Katedra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. UE – Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor UMK prof. zw. dr hab. Andrzej Tretyn.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są do pobrania pod tym adresem.


Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w dniach 23-24 maja 2019 r. odbyła się na II Polsko-Ukraińska Konferencja Ekonomiczna zorganizowana przez Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy oraz Wydział Finansowo-Humanistyczny Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Grigorija Skoworody w Perejasławiu-Chmielnickim (Ukraina).

Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem, które zostało zapoczątkowane w 2017 r. spotkaniem naukowców z Polski i Ukrainy poświęconym bezpieczeństwu narodowemu i ekonomicznemu.

Tegoroczne obrady konferencji dotyczyły tematu Cudzoziemcy na rynku pracy państw i regionów Europy Środkowej i Wschodniej, a jej uczestnikami było ponad 30 specjalistów z kraju oraz z zagranicy (Białoruś, Litwa, Kazachstan, Rumunia oraz najliczniej reprezentowana – Ukraina). Wykład inauguracyjny zatytułowany Polska i Ukraina – drogi transformacji wygłosił Honorowy Przewodniczący Rady Naukowej Centrum – Prof. zw. dr hab. dr h.c. Wojciech Kosiedowski. W trakcie dwóch sesji prelegenci z kraju i zagranicy przedstawili problematykę zatrudniania cudzoziemców na krajowych i regionalnych rynkach pracy. Omawiano aspekty ekonomiczne i prawne, a także – dzięki współorganizatorowi, jakim był Urząd Statystyczny w Bydgoszczy oraz patronatowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia zaprezentowano najbardziej aktualne dane statystyczne dot.  sytuacji na rynku pracy w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim oraz mieście Toruniu. Wydarzenie zostało objęta patronatem naukowym przez  Towarzystwo Naukowe w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Toruniu.

W ramach konferencji zorganizowana została wizyta studyjna w przedsiębiorstwie Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, która stanowiła ważny element konferencji, będący nawiązaniem do praktyki gospodarczej. Pozwoliła uczestnikom na poznanie specyfiki innowacyjnego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz perspektywy pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców.