AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Osiągnięcia

W dniu 22 maja 2019 r. na WNEiZ odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Ekonomiczne, której motywem przewodnim była ,,Polityka społeczno-gospodarcza w dobie globalizacji – teoria i praktyka’’. Uczestniczyło w niej ponad pięćdziesiąt osób z polskich ośrodków naukowych oraz naukowcy z Litwy, Ukrainy, Białorusi, Maroka. Grono autorów referatów i posterów uzupełnili także przedstawiciele instytucji naukowych z Iraku, Włoch, Turcji, Niemiec i Węgier.


Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w dniach 23-24 maja 2019 r. odbyła się na II Polsko-Ukraińska Konferencja Ekonomiczna zorganizowana przez Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy oraz Wydział Finansowo-Humanistyczny Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Grigorija Skoworody w Perejasławiu-Chmielnickim (Ukraina).

Konferencja jest cyklicznym wydarzeniem, które zostało zapoczątkowane w 2017 r. spotkaniem naukowców z Polski i Ukrainy poświęconym bezpieczeństwu narodowemu i ekonomicznemu.


W dniach 17-18 czerwca 2016 r. Katedra wraz z Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zorganizowała VII Międzynarodową Konferencję z cyklu “Rozwój Regionalny”, na temat: “Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec wyzwań rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauki i polityki regionalnej z kraju i zagranicy (m.in. Białorusi, Litwy, Łotwy i Ukrainy).


W 2013 r. pracownicy Katedry zakończyli realizację dwóch międzynarodowych projektów badawczych, finansowanych przez MNiSW. W ich wyniku powstały nastepujące publikacje:
– W. Kosiedowski (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej, WN UMK, Toruń 2013, ss. 599,
– W. Kosiedowski (red.), Współczesna Białoruś. Społeczeństwo i gospodarka czasu przemian, WN UMK, Toruń 2013, ss. 330.