AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13a, tel./fax: 56 611 4626, e-mail: polgosp@umk.pl

Kierownik Katedry: dr hab. Grażyna Wolska, prof. UMK

Główne kierunki badań:

  • uwarunkowania i efekty polityki społeczno-gospodarczej w europejskich państwach i regionach;
  • mechanizmy rynkowe i ich wpływ na efektywność ekonomiczną i społeczną;
  • zasady formułowania i realizacji efektywnej polityki gospodarczej na poziomie makro- i mezoekonomicznym;
  • przesłanki i sposoby prowadzenia polityki gospodarczej Unii Europejskiej; procesy integracyjne w wymiarze ekonomicznym;
  • etyka w biznesie; refleksja etyczna w ekonomii; moralność w praktyce ekonomicznej;
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w teorii i praktyce;
  • determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego; innowacyjność, przedsiębiorczość, rozwój inkluzywny i zrównoważony;
  • strategie rozwoju na szczeblu samorządu terytorialnego.

 

Kontakt:
dr Aranka Ignasiak-Szulc
pokój 103a, tel.: 56 611 4626
e-mail: aranka@umk.pl