AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Seminaria licencjackie

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

1. Zachowania organizacyjne i psychologia zarządzania, np.:

 • praca zespołowa i mechanizmy grupowe w organizacji,
 • relacje interpersonalne w organizacji,
 • psychologiczne narzędzia wpływu i ich wykorzystanie w zarządzaniu,
 • komunikacja w organizacji,
 • władza i przywództwo w organizacji,
 • kultura organizacyjna,
 • wpływ kultury narodowej na zachowania ludzi w organizacjach,
 • negocjacje w biznesie,
 • psychologia zachowań konsumenckich,
 • etc.

2. Inne tematy związane z zarządzaniem organizacją, np.

 • zarządzanie wiedzą i kapitał intelektualny w organizacji,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (systemy motywacyjne, oceny pracownicze, system szkoleń…),
 • struktury organizacyjne,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • etc.

dr hab. Dawid Szostek, prof. UMK

 • Badanie opinii pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa…
 • Marketing społeczny na przykładzie kampanii …
 • Marketing personalny na przykładzie przedsiębiorstwa …
 • Pomiar satysfakcji i lojalności pracowników w przedsiębiorstwie …
 • Pomiar satysfakcji i lojalności klientów w przedsiębiorstwie …
 • Całościowa identyfikacja przedsiębiorstwa na przykładzie …
 • Badanie marketingowe nt … w przedsiębiorstwie …
 • Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie…
 • Analiza SWOT z wykorzystaniem wywiadów/badań ankietowych dla obszaru powiatu/gminy, etc.
 • Kontrproduktywne/patologiczne zachowania w/na przykładzie … (w tym: pracoholizm, kradzieże pracownicze, wypalenie zawodowe, mobbing, etc.)
 • ewentualnie swoje propozycje

dr Krzysztof Celuch

 • Zmiany i trendy w turystyce biznesowej.
 • Zarządzanie i strategie rozwoju polskiego przemysłu spotkań wedle regionów.
 • Innowacje i przedsiębiorczość w branży przemysłu spotkań.
 • Produktywność i koncentracja przestrzenna sektora turystyki biznesowej.
 • Bariery i czynniki sprawcze rozwoju przemysłu spotkań i wydarzeń biznesowych.
 • Rynek pracy w sektorze organizacji i zarządzania wydarzeniami.
 • Współpraca z branżą spotkań i wydarzeń – aspekt praktyczny oraz perspektywy rozwoju.
 • Zagadnienia odrębności: imprezy sportowe, wydarzenia kulturalne, spotkania i wystawy.
 • Podróże motywacyjne.
 • Systemy motywacji pracowników.
 • Marketing miejsc jako narzędzie do pozyskiwania spotkań i wydarzeń biznesowych dla danej destynacji.

dr Iwona Escher

 • Działania marketingowe (lub węziej – np. jedynie promocyjne, albo jeszcze węziej – np. tylko reklamowe) realizowane w przedsiębiorstwie X / w instytucji X / przy wprowadzeniu produktu marki X na polski rynek itp.
 • Wykorzystanie internetu / nowoczesnych mediów w działaniach marketingowych (lub węziej – np. jedynie promocyjnych, albo jeszcze węziej – np. tylko reklamowych) …. w przedsiębiorstwie X / w instytucji X / przy wprowadzaniu produktu marki X na rynek polski… itp.
 • Sposoby budowania relacji z klientami / budowania lojalności klienta / budowania wizerunku …w przedsiębiorstwie X,  w instytucji X… itp.
 • Całościowa identyfikacja przedsiębiorstwa X / instytucji X… itp.
 • Merchandising w sieci handlowej X / sklepie detalicznym X… itp.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu.
 • Marketing zrównoważony.
 • Wolontariat pracowniczy jako obszar działań CSR przedsiębiorstwa.
 • Zrównoważona konsumpcja / zielone zachowania nabywców.
 • Inne tematy, zaproponowane przez studentów, mieszczące się w obszarze marketingu oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju.

dr Joanna Flicińska-Turkiewicz

 • Kampanie społeczne jako sposób realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa.
 • Marketing społeczny na przykładzie kampanii…
 • Marketing internetowy.
 • Badania marketingowe w przedsiębiorstwie (ze szczególnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii).
 • Psychologia reklamy.
 • Marketing międzynarodowy i globalny. Różnice kulturowe w działaniach marketingowych na wybranych rynkach zagranicznych.
 • Marketing w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit.
 • Sposoby budowania relacji z klientami / budowania wizerunku w przedsiębiorstwie.
 • Władza i przywództwo w organizacji, cechy skutecznych liderów.
 • Komunikacja w organizacji.
 • Praca zespołowa i mechanizmy grupowe w organizacji.
 • Rynkowe zachowania konsumentów.

dr Joanna Petrykowska

 • Wykorzystanie marketingu w organizacjach non-profit.
 • Wykorzystanie marketingu w sporcie.
 • Uwarunkowania marketingu wewnętrznego.
 • Zastosowanie mediów społecznościach w działalności marketingowej przedsiębiorstwa.
 • Zachowania nabywców.
 • Handel elektroniczny.
 • Marketing w firmach usługowych.
 • Kształtowanie strategii promocji w przedsiębiorstwie.
 • Kształtowanie strategii cenowej w przedsiębiorstwie.
 • Kształtowanie strategii produktowej w przedsiębiorstwie.
 • Kształtowanie strategii dystrybucji w przedsiębiorstwie.
 • Obsługa klienta.
 • Lojalność i satysfakcja klienta.
 • Zarządzanie wartością dla klienta.