AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Zachowań Organizacyjnych i Marketingu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13, tel.: 56 611 4763

 

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

Główne kierunki badań:

 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • marketing zrównoważony,
 • relacje B2B i ich interpersonalny komponent,
 • relacje interpersonalne w zespołach pracowniczych,
 • organizacyjne zachowania obywatelskie i zachowania kontrproduktywne,
 • zarządzanie międzykulturowe,
 • kultura organizacyjna
 • zarządzanie marketingowe,
 • badania marketingowe,
 • strategie marketingowe,
 • komunikacja marketingowa,
 • zachowania nabywców,
 • handel wewnętrzny i zagraniczny.