AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Horyzonty Controllingu 2018

W dniu 15 maja 2018 roku odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Horyzonty Controllingu” Organizatorem konferencji był Klub Controllera, działający w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podstawowym celem konferencji była analiza stanu obecnego i kierunków reorientacji controllingu. Celami dodatkowymi były: upowszechnianie controllingu wśród pracowników naukowych, studentów oraz pracowników firm, dyskusja z praktykami controllingu, jak również integracja tych środowisk.

W trakcie konferencji odbyły się trzy sesje. W trakcie pierwszej dr. Tomasz M. Zieliński z Akademii Controllingu w Poznaniu, który jest jednocześnie delegatem krajowym ICV na Polskę, wygłosił referat pt. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA) jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji oraz ukierunkowujące przedsiębiorstwa do osiągania doskonałości operacyjnej. Pozostały czas pierwszej sesji oraz cała druga sesja zostały poświęcone na przedstawienie i analizę wyników badań członków Klubu Controllera oraz gości z innych ośrodków akademickich. Wygłoszono następujące referaty:

  1. Paulina Smolińska, Wymagania i zakres obowiązków stawianych przyszłym kandydatom na stanowisko controllera oczami pracodawcy – analiza ogłoszeń o pracę, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  2. Patrycja Wójcicka, Kompetencje studentów kierunku Finanse i Rachunkowość w kontekście wymagań stawianych controllerom w praktyce gospodarczej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  3. Patrycja Wójcicka, Wymagania kompetencyjne na stanowisku controllera w świetle badań literaturowych i opinii praktyków, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  4. Daria Miścikowska, Karolina Skrzeczkowska, Analiza komparatywna programów nauczania rachunkowości zarządczej i przedmiotów pokrewnych w wybranych wyższych uczelniach publicznych w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  5. Agnieszka Lew, Agata Wilczyńska, Kamila Zalewska, Portret obecnych i przyszłych controllerów. Psychologiczny wymiar controllingu personalnego, Politechnika Rzeszowska.
  6. Ewelina Nowińska, Karolina Skrzeczkowska, Postrzeganie zawodu controllera na tle wybranych zawodów przez studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – wyniki badania ankietowego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W ramach trzeciej sesji konferencji odbył się panel dyskusyjny, który poprowadziła dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK, a udział w nim wzięli:

  1. Andrzej Derkowski – Dyrektor Biura Kontrolingu, Neuca S.A.
  2. Artur Mielcarski – Factory Controlling Section Manager, Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o.
  3. Robert Mrowiński – Dyrektor Działu Analiz i Controllingu, POLOmarket Sp. z o.o.
  4. Aleksander Rozman – Dyrektor Finansowy, CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp. k.

Konferencja odbyła się pod patronatem największego europejskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV (Internationaler Controller Verein). Patronem medialnym był magazyn Controlling i Zarządzanie. Sponsorami konferencji były Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. w Toruniu oraz BI Smart Sp. z o.o. w Toruniu.