AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Logistyki

logistyka@umk.pl
tel.: +48 56 611 4727
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Prof. UMK, dr hab. Rafał Haffer

dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK – Kierownik Katedry
p. 237A, tel.: 56 611 4727
strona WWW: www.econ.umk.pl/rafal-haffer
e-mail: rafalh@umk.pl
konsultacje i więcej informacji

 

Research interests:

 • supply chain management – strategies and business models based on supply chain
 • performance measurement in supply chain
 • business improvement: Lean, Six Sigma, ISO standards etc.
 • organizational self-assessment on the basis of business excellence models
 • business performance measurement, including valuation of intangible assets
 • organizational and consumer behaviour: customer satisfaction, employee satisfaction, work engagement, work meaningfulness, job crafting, task performance etc.
 • strategic management – performance management, integrated reporting
 • positive management – Positive Organisational Scholarship (POS)

Doświadczenie zawodowe

 • od X.2016       Kierownik Katedry Logistyki na WNEiZ UMK w Toruniu
 • od X.2016       Przewodniczący Zespołu Monitorującego Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • od X.2015       Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Jakością MENEDŻER JAKOŚCI na WNEiZ UMK
 • od III. 2014     Wice Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • od X.2013       Profesor nadzwyczajny w Katedrze Doskonałości Biznesowej (wcześniej Katedrze Podstawowych Problemów Zarządzania) na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • II.2003-II.2007: Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Przedsiębiorczością i Koordynator Programu Praktyk Studenckich.
 • od II.2003: Adiunkt w Katedrze Podstawowych Problemów Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • II.2002-I.2003: Asystent w Katedrze Podstawowych Problemów Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Projekty badawcze

 1. Kierownik projektu naukowo-badawczego nt. “Zaangażowanie w pracę członków zespołów projektowych”, realizowany we współpracy z Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu oraz Satish & Yasmin Gupta College of Business, University of Dallas, USA oraz IPMA i PMI z Polski i Stanów Zjednoczonych, od IV.2016.
 2. Główny wykonawca projektu “Tourisme, Travail & Emotions: programme de recherché international” (“The Tourism, Work and Emotions”) i kierownik zadania “Implementation of company’s policy ’one room, one employee’: interviews with employees of Accor Group” – projekt realizowany we współpracy z Universite d’Angers, Francja (lider projektu), Universite de Nantes, Universite Catholique de l’Ouest i Sun-Yat-Sen University, Kanton, Chiny, Groupe Accor, AirFrance, finansowany przez Pays de la Loire, budżet projektu: 148 316 euro, 09.2015-09.2018.
 3. Główny wykonawca projektu naukowo-badawczego Narodowego Centrum Nauki nr 2011/01/B/HS4/00835 : „Strategiczne zarządzanie kluczowymi obszarami pozytywnego potencjału organizacji – uwarunkowania, sposoby i modele rekomendowane dla przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce”, realizowanego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. M.J. Stankiewicza (UMK Toruń), 2012-2013 r.
 4. Wykonawca zadania 3 „Wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów” w 10 Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) powiatu toruńskiego w ramach projektu „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu jest Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” w Toruniu, a partnerami projektu są wszystkie JST powiatu toruńskiego, V.2010-IV.2012.
 5. Wykonawca projektu naukowo-badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) nr N N115 280034 nt.: „Pozytywny potencjał organizacji jako kluczowy czynnik rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Uwarunkowania i sposoby pobudzania oraz wykorzystywania pozytywnego potencjału organizacji w zarządzaniu przedsiębiorstwami funkcjonującymi w Polsce”, realizowanego pod kierunkiem prof. zw. dr hab. M.J. Stankiewicza (UMK Toruń), VI.2008-VI.2010.
 6. Kierownik projektu badawczego realizowanego na zlecenie firmy Washington Opportunities Group (w międzyczasie przekształconej w Howard Aviation) dotyczącego analizy rynku zapotrzebowania klientów indywidualnych i instytucjonalnych na usługi lotniskowe w obrębie miasta Torunia, III-VI.2007.
 7. Kierownik i główny wykonawca projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1 H02D 099 30 nt. „Samoocena w systemach zarządzania jakością przedsiębiorstw”, VI.2006-XII.2007.
 8. Główny wykonawca projektu badawczego nt. „Potrzeby technologiczne przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim”, realizowanego pod kierunkiem dr hab. Mirosława Haffera, prof. UMK na zlecenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dla Toruńskiego Centrum Transferu Technologicznego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej (Program Konkurencyjność), V.2006-III.2007.
 9. Główny wykonawca zadania 3 „Analiza potrzeb firm w regionie” oraz członek Grupy Zarządzającej projektu realizowanego w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej nt. Regional Innovation Strategy for Kujawy-Pomorze Region, KUJPOMRIS, No. 517514 pod kierunkiem dr hab. Mirosława Haffera, prof. UMK. Wykonawcami tego międzynarodowego projektu, poza UMK, były następujące organizacje: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (UTP) w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski (UM) województwa kujawsko-pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców (KPZPP) w Bydgoszczy, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego (ZARR) S.A. w Szczecinie, Instituto Andaluz de Tecnologia (IAT) w Sewilii (Hiszpania), Agencia de Innovacion y Desarrollo de Andalucia (AGENCIA) w Sewilii (Hiszpania), 2005-2008.
 10. Wykonawca projektu Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02D 09926 „Zasoby wiedzy jako międzynarodowy składnik konkurencyjności przedsiębiorstwa. Uwarunkowania, sposoby budowania i rozwijania systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską i globalizacji gospodarki”, 2004-2006.
 11. Kierownik projektu badawczego, stanowiącego grant UMK nr 421-E zatytułowanego „Pomiar wyników działalności przedsiębiorstw”, 2004-2005.
 12. Główny wykonawca zadania 5 „Analiza potrzeb firm” oraz członek Grupy Zarządzającej projektu celowego „Kujawy-Pomorze RIS” nr 6 RSI 2003 C/06003, realizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego i Komitetu Badań Naukowych pod kierunkiem dr hab. Mirosława Haffera, prof. UMK, 2003-2004.
 13. Główny wykonawca projektu Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02D 020 19 nt.: „Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw“, 2000-2002.
 14. Wykonawca projektu Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02D 036 19 nt.: „Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki“, 2000-2002.
 15. Wykonawca projektu Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02D 006 13 nt.: „Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa w procesie dostosowywania gospodarki polskiej do wymogów Unii Europejskiej”, 1997-1999.
 16. Wykonawca projektu badań marketingowych na zlecenie firmy Fleetguard – analiza potencjału polskiego rynku filtrów do silników dieslowskich, VII-X.1996.
 17. Wykonawca projektu badawczego nt. Cooperation between Belgian and Polish small and medium enterprises, Mechelen, Lier, Antwerpia, Belgia, XI.1995-I.1996.

 

Udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz wygłoszone referaty

 1. The 22nd QMOD-ICQSS Conference 2019, zatytułowana „Leadership and Strategies for Quality, Sustainability and Innovation in the 4th Industrial Revolution”, Kraków, Polska, 13-15 października 2019 r., wygłoszony referat:Exploring the relationship between supply chain performance measurement system of logistics service providers and supply chain performance. A conceptual framework.
 2. V Konferencja Naukowa “Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2018”, współorganizator, prowadzący sesje, prezenter, wygłoszony referat:“System pomiaru wyników łańcucha dostaw operatorów logistycznych. Ramy koncepcyjne i agenda badawcza”.
 3. 18th International Scientific Conference “Business Logistics in Modern Management”, Osijek, Croatia, October 11-12, 2018, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics – wygłoszony referat:Supply chain performance measurement system of logistics service providers: a conceptual framework and research agenda.
 4. XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość i logistyka w procesach zarządzania organizacją w gospodarce sieciowej” (Quality & Logistics 2016), zorganizowana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny, 25-27 listopada 2016 r. – wygłoszony referat:Model systemu pomiaru wyników działalności dla organizacyjnej samoocenyprzewodniczenie sesji konferencyjnej.
 5. XIII Międzynarodowy Kongres GEMBAKAIZEN, zorganizowany przez Profes Sp. z o.o. i Kaizen Institute Polska we Wrocławiu, Wrocław, 23-25 listopada 2016 r.
 6. IV Konferencja Naukowa „Logistyka społeczna, ochrona zdrowia, odpowiedzialne łańcuchy dostaw”, zorganizowana przez Zakład Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Zakład Logistyki Przedsiębiorstw Wojskowej Akademii Technicznej, Łódź, 7 listopada 2016 r.
 7. The Third European Conference of Positive Management: “Positive Management Applied”, zorganizowana przez Katedrę Doskonałości Biznesowej WNEiZ UMK oraz The Rotterdam University of Applied Sciences, Rotterdam, Holandia, 18-19 listopada 2015 r. – wygłoszony referatPositive Employee Attitudes as a Determinant of Project Success and Business Excellence: the Case of Poland (we współautorstwie z Haffer).
 8. 18th QMOD-KSQM International Joint Conference on Quality and Service Sciences (ICQSS 2015), zatytułowana Creating a Sustainable Future through Quality, zorganizowana przez Lund University ze Szwecji, Linköping University ze Szwecjii, Yonsei University z Korei, Korean Society for Quality Management, European Academy of Quality Sciences, Emerald Publishing i Tylor & Francis Publishing, Seul, Korea Południowa, 12-14 października 2015 r. – wygłoszony referatDevelopment of a Model of Business Performance Measurement System for Organisational Self-Assessment. The Case of Poland (we współautorstwie z A. Glińską-Neweś).
 9. 8th Intercultural Management Congress, zorganizowany przez Clark University (Worcester, USA), University of Social Sciences (Poland), Łodź, 20 listopada 2014 r., Warszawa, 21 listopada 2014 r.
 10. XXI Forum Gospodarcze, sesja plenarna pod tytułem ,,Zarządzanie 2.0 – nauka dla biznesu, biznes dla nauki” zorganizowana przez Katedrę Doskonałości Biznesowej WNEiZ UMK w Toruniu, prowadzenie panelu dyskusyjnego: „W poszukiwaniu doskonałości biznesowej polskich przedsiębiorstw”, Toruń, 3 marzec 2014 r. – wygłoszony referatDoskonałość biznesowa polskich przedsiębiorstw.
 11. V Konferencja Naukowa z cyklu Kryteria Zarządzania Jakością Według Modelu DoskonałościZrównoważony rozwój organizacji. Odpowiedzialność w relacjach z interesariuszami jako innowacyjne kryterium doskonałości, organizowana przez Katedrę Zarządzania Jakością i Środowiskiem Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Karpacz, 16-18 czerwca 2014 r. – wygłoszony referat:Determinanty i następstwa satysfakcji pracowników w świetle teorii pozytywnego zarządzania.
 12. 2nd International Conference: Positive Organisational Potential Management 2013, zorganizowana przez Katedrę Doskonałości Biznesowej WNEiZ Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 27-29 listopada 2013 r., wygłoszone referaty:Zarządzanie Kluczowymi Obszarami Pozytywnego Potencjału Organizacji (wspólnie z A. Glińską-Neweś) oraz Improvement of employee satisfaction and engagement as a result of POP development. Case study: Project Office NEUCA Group (wspólnie z K. Adamskim, Dyrektorem Departamentu Rozwoju i Organizacji NEUCA SA).
 13. Konferencja naukowa „Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się”, organizowana przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 12-14 września 2013 r. – zgłoszony referat pt. Znaczenie interpersonalnych relacji pracowników w organizacyjnym uczeniu się (we współautorstwie z A. Glińską-Neweś).
 14. Konferencja naukowa „Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania”, organizowana przez Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gniewino, 12-14 września 2013 r., wygłoszony referat:Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji (we współautorstwie z A. Glińską-Neweś).
 15. Międzynarodowa konferencja naukowa „Quality and Service Science”, 16thQMOD Conference, zatytułowana „Quality Management and Organizational Development”, Portoroz, 4-6 września 2013 r. – wygłoszone referaty:The impact of engagement and satisfaction of people on project success and business excellence (we współautorstwie z J. Haffer) oraz The determinants of employee satisfaction and its influence on business excellence.
 16. Konferencja „Orientacja na wyniki jako kryterium doskonałości“ z cyklu „Kryteria zarządzania jakością według Modelu Doskonałości“, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Piechowice, 14-15 czerwca 2012 r., wygłoszony referat:Systemy pomiaru wyników działalności polskich przedsiębiorstw i ich wpływ na osiągane wyniki.
 17. 2nd International Conference on Management Science and Engineering (MSE 2011), Intelligent Information Technology Application Research Association, przy współudziale Engineering Technology Press, Southern Illinois University Carbondale and National University of Singapore, 1-2.10.2011 r., Chengdu, Chiny, wygłoszony referat:The Impact of Integrated IT Systems Applied in Companies on Business Excellence and Performance. The Case of Poland.
 18. Konferencja naukowa „Pozytywny potencjał organizacji w teorii i praktyce zarządzania”, Toruń, 15-17.06.2011, WNEiZ UMK.
 19. International Conference on Environmental Research and Technology, School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia, Peneng, Malezja, 2010, wygłoszony referat: The Impact of Management Systems on Companies‘ Performance Related to Different Stakeholders. The Polish case.
 20. The 1st Annual Canadian Quality Congress „Focus on Future: Quality, Innovation and Social Responsibility”, University of British Columbia, Vancouver, Kanada, 2009, wygłoszony referat: People Management as Indicator of Business Excellence. The Polish and Danish perspectives.
 21. The First Ibero-American Symposium on Project Approaches in Engineering Education (PAEE’2009), Research Centre in Education (CiEd), University of Minho, Guimarães, Portugalia, 2009, wygłoszony referat: Human Factor as a Key Indicator of Project Success and Business Excellence: The Case of Poland.
 22. XII Konferencja Project Management 2008 pt. „Zarządzanie projektami inwestycyjnymi – aktualne problemy i metody”, SPMP, Poznań, 2008, wygłoszony referat:Czynnik ludzki jako kluczowy wyznacznik powodzenia projektów i inicjatyw na rzecz doskonałości biznesowej przedsiębiorstw.
 23. 16thIGWT (Internationale Gesellschaft für Warenwissenschaften und Technologie – International Society of Commodity Science and Technology) Symposium “Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence”, Suwon, Korea, 2008, wygłoszony referat:Self-assessment in quality management systems. The Polish case.
 24. Konferencja naukowa „Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy”, Szkoła Letnia Zarządzania 2008, Ciechocinek, 26-28.06.2008, WNEiZ UMK.
 25. 12thWorld Congress for Total Quality Management „Developing Competence to Improve Business Performance for Rapid Change in the 21st Century”, Edynburg, Wielka Brytania, 2007, wygłoszony referat:Polish versus Danish companies in business excellence initiatives.
 26. 11thWorld Congress for Total Quality Management „Developing Management and Organizational Capability to Improve Business Performance”, Centre for Organisational Excellence Research (COER) and New Zealand Organisation for Quality (NZOQ), Wellington, Nowa Zalandia, 2006, wygłoszony referat:Business excellence practices in Polish companies.
 27. Międzynarodowa konferencja naukowa „Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce”, Toruń-Ciechocinek, 21-23.09.2005, WNEiZ UMK.
 28. 10thWorld Congress for Total Quality Management „Quality into the 21stCentury”, University of Manitoba, Winnipeg, Kanada, 2005, wygłoszony referat: TQM and imperfect imitability. The Polish case.
 29. I Kongres Praktyków Zarządzania Wiedzą, warsztat State-of-the-art tools for managing enterprises in the knowledge economy prowadzony przez dr Olivera Schwabe, Warszawa, 2005.
 30. Seminarium „Entrepreneurship and innovation support of the enterprises in Poland and Germany”, WNEiZ UMK, Toruń, 2004, wygłoszony referat:Innovation potential of companies and required support. An empirical study.
 31. Konferencja „Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Między teorią a praktyką”, AE, Wrocław, 2004.
 32. Konferencja „Zarządzanie procesowe – koncepcje, instrumenty, zastosowanie”, SGH, Warszawa, 2004.
 33. Seminarium „Transformation der kommunalen und oertlichen Wirtschaft”, Uniwersytet Bundeswery, Monachium, 2003, wygłoszony referat:Quality Culture of Polish Companies as a Condition of their Competitiveness in European Union.
 34. Konferencja „Przedsiębiorstwo na przełomie wieków”, WNEiZ UMK, Toruń, 2001.
 35. III International Conference of Phd Students, University of Miskolc, Miskolc, 2001, wygłoszony referat:The Features of Quality Management Systems in Polish Companies.
 36. IV International Conference of Doctoral Students, Brno University of Technology, Brno, 2000, wygłoszony referat:Quality Management Sphere in Creation of Competition Tools in Polish Companies.
 37. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for the Economic Integration into Wider Europe”, Brno, 1998, wygłoszony referat:The State and Outlook of Quality Management in Polish Industrial Enterprises.

Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

 • 2019, 29.04-3.05: Norwegia, Alesund, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Department of International Business, ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching (STA), course in: Development and Measurement of Employee Satisfaction (8 hours), duration of stay: 5 days.
 • 2018, 18-21.09: Lithuania, Kaunas, Aleksandro Stulginskio Universitetas, Faculty of Economics and Management, ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching (STA), course in: Development and Measurement of Employee Satisfaction (8 hours), duration of stay: 4 days.
 • 2015, 29.11-5.12: Francja, Angers, Universite d’Angers, Faculty of Low, Economics and Management, ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching (STA), wykład na temat: Organizational self-assessment according to the EFQM Business Excellence Model(8 godz.), czas trwania pobytu: 6 dni.
 • 2015, 17.11-20.11: Holandia, Rotterdam, Rotterdam University of Applied Sciences, Research Centre Entrepreneurship & Business Innovation, ERASMUS+ Staff Mobility for Teaching (STA), wykład na temat: Organizational self-assessment according to the EFQM Business Excellence Model(8 godz.), czas trwania pobytu: 3 dni.
 • 2012: Hiszpania, Sewilla, Pablo de Olavide University, ERASMUS, wykład na temat: Organizational self-assessment according to the EFQM Business Excellence Model, prowadzenie rozmów z przedstawicielami Uniwersytetu Pablo de Olavide oraz Uniwersytetu w Angers na temat wspólnej realizacji dwóch projektów: KNOWLEDGE ALLIANCES oraz ERASMUS MUNDUS – rozmowy zakończone porozumieniem, rozpoczęcie prac nad pisaniem wniosków, 1 tydzień.
 • 2007: Dania, Århus School of Business, University of Århus, staż naukowo-badawczy, kontynuacja współpracy badawczej, wspólna realizacja badań, analizy komparatywne wyników, przygotowanie wspólnego artykułu z prof. Kaiem Kristensenem na 12thWorld Congress for Total Quality Management, Edinburgh 2007 pt. Polish versus Danish companies in business excellence initiatives, 2 tygodnie.
 • 2005: Dania, Århus School of Business, staż naukowo-badawczy, kontynuacja współpracy badawczej, wspólna realizacja badań, analizy komparatywne wyników, 2 tygodnie.
 • 2003: Dania, Århus School of Business, staż naukowo-badawczy, prowadzwenie zajęć dla międzynarodowych studentów w ramach kursu Business Research, nawiązanie współpracy badawczej, 1 miesiąc.
 • 2003: Niemcy, Uniwersytet Bundeswery w Monachium, staż naukowy i udział w seminarium nt. „Transformacja gospodarki komunalnej i lokalnej”, wygłoszony wykład nt. Quality Culture of Polish Companies as a Condition of their Competitiveness in European Union, 1 tydzień.
 • 2001: Wielka Brytania, Nottingham Trent University, staż badawczy, 2 tygodnie.
 • 1996: Holandia, Haagse Hogeschool, program Tempus, stypendium, 3 miesiące.
 • 1995/1996:         Belgia, Katholieke Hogeschool Mechelen, program Tempus, stypendium, realizacja projektu badawczego „Cooperation between Belgian and Polish small and medium enterprises”, 2 miesiące.

 

Nagrody i wyróżnienia

 • 2019: Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za szczególne zaangażowanie w prace Zespołu Monitorującego Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia
 • 2016: Zespołowe wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej
 • 2016: Zespołowe wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej w 2015 roku
 • 2014: Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej – za szczególne zaangażowanie w pracę Zespołu ds. wewnętrznego zapewniania jakości kształcenia
 • 2013: Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej.
 • 2012: Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej za pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych w 2011 roku.
 • 2012: Wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów w 10 Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) powiatu toruńskiego w ramach projektu „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uznane za dobrą praktykę przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 • 2012: Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej za pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych w 2011 roku,
 • 2011: Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2010 roku,
 • 2009: Best Paper Award in the 1st Annual Canadian Quality Congress „Focus on Future: Quality, Innovation and Social Responsibility”, University of British Columbia, Vancouver, 2009 for R. Haffer, K. Kristensen, People Management as Indicator of Business Excellence. The Polish and Danish perspectives,
 • 2007: Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej,
 • 2004: Nagroda przyznana przez Skandia Życie S.A. za koordynację Skandia Poland Opportunity Program oraz uzyskane w programie osiągnięcia WNEiZ UMK,
 • 2004: Nagroda Dziekana WNEiZ UMK za działalność na rzecz budowania wizerunku Wydziału w charakterze koordynatora Skandia Poland Opportunity Program w latach 2003-2004,
 • 2002: Nagroda indywidualna I stopnia Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej,

 

Członkostwo w organizacjach

od 2006: członek KMPro Knowledge Management Professional Society

Publikacje

 1. R. Haffer, J. Mazany, A. Sobkowiak, M. Zaremba, Cooperation between Belgian and Polish small and medium enterprises, [w:] The adjustment of Polish companies to the market economy, edited by Z. Wiśniewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 1996, s. 179-200.
 2. M. Haffer, R. Haffer, The State and Outlook of Quality Management in Polish Industrial Enterprises, [w:] Materiały na międzynarodową konferencję naukową nt. „Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for the Economic Integration into Wider Europe”, September 2-3, Brno 1998.
 3. M. Haffer, R. Haffer, Jakość jako ekonomiczne źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXIX – Nauki Humanistyczno-Społeczne – Zeszyt 329 – Toruń 1999, s. 23-41.
 4. R. Haffer, Relacje między sferami funkcjonalno-zasobowymi a instrumentami konkurowania polskich przedsiębiorstw, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 1999, s. 165-207.
 5. R. Haffer, Satysfakcja konsumentów i jej pomiar, [w:] S. Sudoł, J. Szymczak i M. Haffer (red.), Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 2000, s. 283-314.
 6. R. Haffer, Quality Management Sphere in Creation of Competition Tools in Polish Companies, [w:] Materials of IV International Conference of Doctoral Students, Brno University of Technology, Brno, 11-12 May, 2000, s. 44-56.
 7. R. Haffer, The Features of Quality Management Systems in Polish Companies, [w:] Materials of III International Conference of Phd Students, University of Miskolc, Miskolc, 13-19 August, 2001, s. 69-78.
 8. M. Haffer, R. Haffer, Przedsiębiorczość jako dominująca logika zarządzania przedsiębiorstwem na przełomie wieków, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001, s. 251-262.
 9. R. Haffer, Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, s. 297 (dodruk pozycji w roku 2003).
 10. R. Haffer, Strategiczna przydatność składników potencjału konkurencyjności dla zdolności do konkurowania polskich przedsiębiorstw, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki, UMK, Toruń 2002, s. 169-220.
 11. A. Glińska-Neweś, R. Haffer, A. Sudolska, M. Zastempowski, Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, „Przegląd Organizacji”, nr 4/2002, s. 35-39.
 12. R. Haffer, Quality Management Systems in Polish Companies. An Empirical Approach, [w:] Z. Wiśniewski (red.), The Polish Economy on the Road to the European Union, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, s. 93-112.
 13. R. Haffer, Quality Culture of Polish Companies as a Condition of their Competitiveness in European Union, [w:] P. Friedrich, J.W. Tkaczyński (red.), Business Promotion Activities in Poland and Germany, TNOiK “Dom Organizatora”, Toruń 2003, s. 81-100.
 14. M. Haffer, R. Haffer, Systemy zarządzania jakością i ich wpływ na wyniki działalności przedsiębiorstw, [w:] J. Lichtarski i H. Jagoda (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Między teorią a praktyką, AE, Wrocław 2004, s. 254-262.
 15. M. Haffer, R. Haffer, Zarządzanie procesami innowacyjnymi przedsiębiorstwa, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, tom I, SGH, Warszawa 2004, s. 219-228.
 16. R. Haffer, Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw oraz potrzeby jego rozwoju, [w:] M. Haffer (red.), Innowacyjność i  potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, s. 58-72.
 17. R. Haffer, Pomiar zasobów wiedzy. Dokonania światowe i praktyka polskich przedsiębiorstw, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, TNOiK „Dom Organizatora“, Toruń 2005, s. 495-512.
 18. R. Haffer, TQM and imperfect imitability. The Polish case, [w:] Proceedings from 10th World Congress for Total Quality Management, University of Manitoba, Winnipeg 2005 (CD ROM), s. 10.
 19. R. Haffer, M. Urbaniak, Dziesiąty Światowy Kongres Total Quality Management, „Problemy Jakości“, nr 10/2005, s. 4-5.
 20. R. Haffer, Kultura jakości i sposoby jej kształtowania, „Problemy Jakości“, nr 11/2005, s. 5-8.
 21. R. Haffer, Kultura jakości jako warunek międzynarodowej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Wyniki badań, „Problemy Jakości“, nr 12/2005, s. 6-8.
 22. R. Haffer, Metody i narzędzia pomiaru zasobów wiedzy i oceny poziomu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK „Dom Organizatora“, Toruń 2006, s. 149-187.
 23. R. Haffer, Pomiar zasobów wiedzy i ocena poziomu zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK „Dom Organizatora“, Toruń 2006, s. 189-203.
 24. R. Haffer, Business excellence practices in Polish companies, [w:] Proceedings from 11th World Congress for Total Quality Management, Centre for Organisational Excellence Research (COER) and New Zealand Organisation for Quality (NZOQ), Wellington 2006 (CD ROM), s. 9.
 25. R. Haffer, R. Karaszewski, M. Urbaniak, Rozwój zarządzania i potencjału organizacyjnego w doskonaleniu działalności biznesowej. 11th World Congress for Total Quality Management, „Problemy Jakości”, nr 2/2007, s. 6-9.
 26. R. Haffer, K. Kristensen, Polish versus Danish companies in business excellence initiatives, [w:] Proceedings from 12th World Congress for Total Quality Management, Edinburgh 2007 (CD ROM), s. 12.
 27. R. Haffer, M. Urbaniak, Developing competence to improve business performance for rapid change in the 21st century. Dwunasty Światowy Kongres Total Quality Management, „Problemy Jakości”, nr 11/2007, s. 6-8.
 28. R. Haffer, Stan, potrzeby i bariery rozwoju potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, [w:] M. Haffer, R. Haffer (red.) Analiza innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw wojewóztwa kujawsko-pomorskiego. Raport z wyników badań grupy roboczej WP3 projektu “Regionalna strategia innowacji dla województwa kujawsko-pomorskiego KUJPOMRIS“, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, s. 29-42.
 29. R. Haffer, Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw, [w:] M. Haffer, R. Haffer, (red.), Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008 [ISBN 978832312177-0, s. 39-74, liczba autorów: 6].
 30. R. Haffer, Systemy zarządzania jakością jako źródło przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, [w:] R. Karaszewski (red.), Wyzwania wobec instytucji rynku pracy w procesie integracji z UE, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2008 [ISBN 837285379-9, s. 43-53, liczba autorów: 13].
 31. R. Haffer, K. Kristensen, Developing versus developed companies in business excellence initiatives, „Total Quality Management & Business Excellence”, Vol. 19, Nos. 7-8, July-August 2008 [s. 763-775].
 32. R. Haffer, Praktyki na rzecz doskonałości biznesowej w polskich przedsiębiorstwach, [w:] M. J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Wyzwania strategiczne wobec organizacji, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2008 [ISBN 837285404-1, s. 241-255, liczba autorów: 37].
 33. R. Haffer, Self-assessment in quality management systems. The Polish case, [w:] Yong-Hak Lee, Hojung Shin (eds.), Proceedings from 16th IGWT Symposium „Achieving Commodity & Service Excellence in the Age of Digital Convergence”, Vol. 1, University of Suwon, Suwon 2008 [s. 60-65].
 34. J. Haffer, R. Haffer, Czynnik ludzki jako kluczowy wyznacznik powodzenia projektów i inicjatyw na rzecz doskonałości biznesowej przedsiębiorstw, [w:] Materiały XII Konferencji Project Management 2008 pt. „Zarządzanie projektami inwestycyjnymi – aktualne problemy i metody”, SPMP, Poznań 2008 [s. 307-322, liczba autorów: 42].
 35. J. Haffer, R. Haffer, Human Factor as a Key Indicator of Project Success and Business Excellence: The Case of Poland, [w:] Proceedings from the First Ibero-American Symposium on Project Approaches in Engineering Education (PAEE’2009), D. Carvalho, N. van Hattum-Janssen, R.M. Lima (ed.), Research Centre in Education (CiEd), University of Minho, Guimarães 2009 [s. 49-57, ISBN: 978-972-8746-74-2].
 36. R. Haffer, K. Kristensen, People Management as Indicator of Business Excellence. The Polish and Danish perspectives, [w:] Proceedings form the 1st Annual Canadian Quality Congress „Focus on Future: Quality, Innovation and Social Responsibility”, University of British Columbia, Vancouver 2009 (CD ROM) [s. 12, referat nagrodzony the Best Paper Award].
 37. R. Haffer, R. Karaszewski, Pierwszy kanadyjski kongres jakości, „Problemy Jakości”, nr 11/2009, s. 17-19.
 38. R. Haffer, The Impact of Management Systems on Companies‘ Performance Related to Different Stakeholders. The Polish case, [w:] T.T. Tow, Y. Yusup, F. Fizani, A. Fizri (eds.), Preceedings of International Conference on Environmental Research and Technology, School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia, Peneng 2010 [ISBN 978-967-5417-79-5, s. 28-34].
 39. R. Haffer, K. Kristensen, People management as indicator of business excellence: the Polish and Danish perspectives, „The TQM Journal“, Vol. 22, No. 4, 2010 [s. 386-398].
 40. R. Haffer, Tim Baker’s book review: The eight values of highly productive companies: creating wealth from a new employment relationship, „Total Quality Management & Business Excellence”, Vol. 21, No. 10, October 2010, s. 1058-1059.
 41. R. Haffer, Relacje pomiędzy komponentami modelu wewnątrzorganizacyjnych oddziaływań Pozytywnego Potencjału Organizacji [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2010, [ISBN 978-83-7285-545-9, s. 159-213, liczba autorów: 9].
 42. R. Haffer, Towards business excellence. The case of Poland, „Journal of Positive Management”, Vol. 1, No. 1, 2010 [ISBN 978-83-231-2580-8, s. 97-109].
 43. R. Haffer, Recenzja książki Macieja Urbaniaka, Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 8 (727), sierpień 2010 [s. 94-98].
 44. R. Haffer, Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011 [ISBN 978-83-231-2628-7, s. 582].
 45. R. Haffer, The Impact of Integrated IT Systems Applied in Companies on Business Excellence and Performance. The Case of Poland, [w:] M. Zhou (ed.), Advances in Artificial Intelligence. Vol. 2, Proceedings from 2nd International Conference on Management Science and Engineering (MSE 2011, October 1-2, 2011, Chengdu, China), Information Engineering Research Institute, Newark 2011, s. 337-342 [ISBN: 978-1-61275-994-4, ISSN: 2160-147X, w wersji elektronicznej dostępny na: http://www.ier-institute.org/].
 46. R. Haffer, Systemy pomiaru wyników działalności polskich przedsiębiorstw i ich wpływ na osiągane wyniki [w:] T. Borys, P. Rogala (red.), Orientacja na wyniki we współczesnej gospodarce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 265, Wrocław 2012 [ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-203-1, s. 156-171].
 47. R. Haffer, Business performance measurement systems versus business results and busienss excellence. The case of Poland, [w:] P.K. Chopra (ed.), Statistical measurement, Quality and Business Excellence: A tribute to Professor Gopal Kanji, Wisdom House Publications, Leeds 2013, s. 21 (w druku).
 48. R. Haffer, A. Glińska-Neweś, Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4 (11) część 1, wrzesień 2013, s. 91-100 [ISSN 2084-5189].
 49. A. Glińska-Neweś, R. Haffer, Znaczenie interpersonalnych relacji pracowników w organizacyjnym uczeniu się, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2013 – w przygotowaniu.
 50. J. Haffer, R. Haffer, The impact of engagement and satisfaction of people on project success and business excellence, [w:] S.M. Dahlgaard-Park, J.J. Dahlgaard, B. Gomišček (red.), Proceedings of 16th Quality Management and Organizational Development Conference and International Conference Quality and Service Sciences (16th QMOD-ICQSS), 4th-6th September 2013, Portorož, Słowenia, Lund University, Linkoping University, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, Portorož 2013, s. 739-751 [ISBN 978-961-232-269-4].
 51. R. Haffer, The determinants of employee satisfaction and its influence on business excellence, [w:] S.M. Dahlgaard-Park, J.J. Dahlgaard, B. Gomišček (red.), Proceedings of 16th Quality Management and Organizational Development Conference and International Conference Quality and Service Sciences (16th QMOD-ICQSS), 4th-6th September 2013, Portorož, Słowenia, Lund University, Linkoping University, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, Portorož 2013, s. 752-768 [ISBN 978-961-232-269-4].
 52. R. Haffer, Mechanisms of the key Positive Organisational Potential areas impact on organisational development, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Positive Management. Managing the Key Areas of Positive Organizational Potential for Company Success, TNOiK “Dom Organizatora”, Toruń 2013, s. 287-315 [ISBN 978-83-7285-718-7].
 53. R. Haffer, Business performance measurement systems versus business results and business excellence. The case of Poland, [w:] P.K. Chopra (ed.), Quality, Excellence and Measurement. A tribute to Professor Gopal K. Kanji, Wisdom House Publications, Leeds 2014, s. 269-290 [ISBN 978-1-84290-246-2] (5 pkt.).
 54. A. Glińska-Neweś, R. Haffer, Pozytywne zarządzanie jako nowa perspektywa organizacji, [w:] P. Wachowiak, S. Winch (red.), Granice zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 173-182 [ISBN 978-83-7378-900-5] (4 pkt.).
 55. R. Haffer, Determinanty i następstwa satysfakcji pracowników w świetle teorii pozytywnego zarządzania, [w:] T. Borys, P. Rogala, P. Skowron (red.), Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialne zarządzanie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 37, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 152-168. [ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-415-8] (10 pkt.).
 56. R. Haffer, A. Glińska-Neweś, Development of a Model of Business Performance Measurement System for Organisational Self-assessment. The Case of Poland, Proceedings form 18th QMOD-ICQSS Conference: International Conference on Quality and Service Sciences, 12th-14th October 2015, Seoul, Republic of Korea, ed. by Su Mi Dahlgaard-Park, Jens J. Dahlgaard, Lund University Library Press, Lund 2015 [ISBN: 978-91-7623-086-2] (5 pkt.).
 57. J. Haffer, R. Haffer, Positive Employee Attitudes as a Determinant of Project Success and Business Excellence: the Case of Poland, „Journal of Positive Management”, Vol. 6, No. 4, 2015, s. 15-28 [ISSN 2083-103X] (10 pkt.).
 58. R. Haffer, Model systemu pomiaru wyników działalności dla organizacyjnej samooceny, [w:] E. Skrzypek (red.), Jakość w społeczeństwie sieciowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2016, s. 87-112 [ISBN 978-83-62785-16-2] (4 pkt.).
 59. R. Haffer, Development of a Model of Business Performance Measurement System for Organisational Self-assessment. The Case of Poland, „Journal of Positive Management”, Vol. 7, No. 3, 2016, s. 20-46 [ISSN 2083-103X] (10 pkt.).
 60. R. Haffer, 2018, Supply chain performance measurement system of logistics service providers: a conceptual framework and research agenda [in:] Davor Dujak [ed.], Business logistics in modern management: proceedings of the 18th International Scientific Conference, Osijek, Croatia, October 11-12, 2018, Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, 85-108 (Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities – part of the Web of Science Core Collection), ISSN: 1849-5931.
 61. J. Haffer, R. Haffer, Osobiste a zespołowe zaangażowanie w pracę, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3 (182), 2018, 49-76.
 62. R. Haffer, Exploring the relationship between supply chain performance measurement system of logistics service providers and supply chain performance. A conceptual framework [in:] S.M. Dahlgaard-Park, J.J. Dahlgaard (ed.) Proceedings of the 22nd QMOD-ICQSS Conference 2019, „Leadership and Strategies for Quality, Sustainability and Innovation in the 4th Industrial Revolution”, Kraków, Poland, 13-15 October 2019, Lund University Library Press, s. 1-14 [ISBN 978-91-7623-086-2].
 63.  A. Glińska-Neweś, R. Haffer, J. Wińska, B. Józefowicz, Le monde de l’hôtellerie en Pologne: un secteur dynamique à la recherche de compétences comportementales [The hospitality world in Poland: a dynamic industry in search of soft skills], [in:] G. Grefe, D. Peyrat-Guillard (eds.), Figures de l’emploi touristique. La GRH des mondes de l’hôtellerie et du transport aérien [Shapes of Tourism Employment. HRM in the Worlds of Hotels and Air Transport], Série Tourisme et Systèmes de Mobilité, Vol. 4, ISTE Editions Ltd, London, 2019, pp. 85-102 [ISBN 978-1-78405-645-2 (print) 978-1-78406-645-1 (e-book)].
 64. A. Glińska-Neweś, R. Haffer, J. Wińska, B. Józefowicz, The hospitality world in Poland: a dynamic industry in search of soft skills, [in:] G. Grefe, D. Peyrat-Guillard (eds.), HRM in the worlds of hotels and air transport, ISTE Ltd., John Wiley & Sons, London 2020, pp. 77-94 [p-ISBN: 978-1-78630-354-7; e-ISBN: 978-1-119-75133-5].
 65. M. Chodorek, R. Haffer, A. Lis, Intra-organizational antecedents of talent management in the context of positive organizational scholarship: a study of companies operating in Poland, “Argumenta Oeconomica”, No 2 (45) 2020, pp. 231-258 [PL ISSN 1233-5835, DOI: 10.15611/aoe.2020.2.10, IF: 0,288, punktacja MNiSW: 40 p.].
 66. R. Haffer, J. Haffer, D.L. Morrow, Work outcomes of job crafting among the different ranks of project teams, “Project Management Journal”, 2021 Vol. 52(2), pp. 146–160 [DOI: 10.1177/8756972820958810; IF: 2.506, punktacja MNiSW: 140 p.].

 

Ekspertyzy

 1. R. Haffer, Oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące usług doradczych związanych z wdrażaniem nowych technologii, [w:] M. Haffer (red.), Raport z badania potrzeb technologicznych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, Toruń 2007 (s. 13).
 2. M. Haffer, R. Haffer, Metodyka i procedura badawcza, [w:] M. Haffer (red.), Raport z badania potrzeb technologicznych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, Toruń 2007 (s. 3).
 3. M. Haffer, R. Haffer, Wnioski z badań i zalecenia dotyczące kształtowania zakresu usług doradczych w regionie kujawsko-pomorskim, [w:] M. Haffer (red.), Raport z badania potrzeb technologicznych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim, Toruń 2007 (s. 6).
 4. R. Haffer, I. Escher, J. Petrykowska, Zapotrzebowanie mieszkańców i przedsiębiorstw Torunia i okolic na usługi przewoźników lotniczych. Raport z badania, Toruń 2007 (s. 92).
 5. R. Haffer, I. Escher, J. Petrykowska, The demand of the residents and enterprises of Toruń and its environs for the services of air carriers. Report on research, Toruń 2007 (s. 92).
 6. R. Haffer, Samoocena w systemach zarządzania przedsiębiorstw, Raport z badań zrealizowanych w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1 H02D 099 30, zatytułowanego „Samoocena w systemach zarządzania jakością przedsiębiorstw”, Toruń 2008 (s. 188).
 7. R. Haffer, Metodyka pomiaru satysfakcji klientów Jednostek Samorządu Terytorialnego powiatu toruńskiego, opracowana w ramach zadania 3 „Wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów” w 10 JST powiatu toruńskiego w ramach projektu „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego”, Toruń 2010 (s. 45).
 8. R. Haffer, Raport z badania satysfakcji klientów – analiza porównawcza Jednostek Samorządu Terytorialnego powiatu toruńskiego, opracowany w ramach zadania 3 „Wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów” w 10 JST powiatu toruńskiego w ramach projektu „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego”, Toruń 2011 (s. 33).
 9. R. Haffer, Raport z badania satysfakcji klientów – analiza porównawcza Jednostek Samorządu Terytorialnego powiatu toruńskiego, opracowany w ramach zadania 3 „Wdrożenie systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klientów” w 10 JST powiatu toruńskiego w ramach projektu „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego”, Toruń 2012 (s. 33).
 10. R. Haffer, Raport z badania satysfakcji pracowników FST Management, Toruń 2013 (s. 27).
 11. R. Haffer, Raport: badanie opinii pracowników FST Management 2014, Toruń 2014 (liczba stron: 44).
 12. R. Haffer, Raport: ocena przełożonego w FST Management 2014, Toruń 2014 (liczba stron: 27).
 13. R. Haffer, Raport: samoocena pracowników FST Management 2014, Toruń 2014 (liczba stron: 98).
 14. Giacomel, A. Glińska Neweś, G. Grefe, R. Haffer, B. Józefowicz, D. Peyrat-Guillard, J. Wińska (2016), “Exploratory Qualitative Research Feed-Back”, Final report, Confidential, June, 41 pages.
 15. R. Haffer, Opinia o innowacyjności dla Eurogold Wojciech Pyrzyński, Toruń 2016 (liczba stron: 3).
 16. R. Haffer, Raport: badanie opinii pracowników PLAST-FARB 2018, Toruń 2018 (liczba stron: 27).

 

Redakcje

 1. M. Haffer, R. Haffer (red.), Analiza innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego. Raport z wyników badań grupy roboczej WP3 projektu “Regionalna strategia innowacji dla województwa kujawsko-pomorskiego KUJPOMRIS“, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007 (s. 112).
 2. M. Haffer, R. Haffer (red.), Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw, UMK, Toruń 2008 (s. 208).
 3. Od 2010 roku redaktor naczelny „Journal of Positive Management“.