AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Logistyki

logistyka@umk.pl
tel.: +48 56 611 4727
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Logistyka: studia I stopnia – nowość na WNEiZ

Czym jest logistyka?

Logistyka to kierunek o interdyscyplinarnym i unikatowym programie studiów rozwijającym wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów oraz kształtującym umiejętności posługiwania się metodami ilościowymi i narzędziami informatycznymi w zarządzaniu logistyką i łańcuchami dostaw. Oferuje dwie specjalności: zarządzanie logistyką oraz projektowanie infrastruktury logistycznej. Kierunek ten przygotowuje absolwentów do aplikowania pozyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w praktyce gospodarczej, w podejmowanej pracy zawodowej. Kierunek logistyka to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na wysoko wyspecjalizowanych pracowników wyposażonych w kompleksową wiedzę z zakresu logistyki. Program kierunku został dostosowany do standardów kwalifikacyjnych Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA) na poziomie EQF-6, uzyskując tym samym zaświadczenie o zgodności Polskiego Towarzystwa Logistycznego:

zaświadczenie nr 13/2018 obowiązujące od r.a. 2018/2019 i zaświadczenie nr 21/2021 obowiązujące od r.a. 2020/2021.

Uzyskanie przez absolwentów kierunku logistyka Certyfikatu Candidate European Logistician stanowić będzie nie tylko potwierdzenie zdobycia ponadprzeciętnej wiedzy w zakresie logistyki, ale także istotne wyróżnienie na rynku pracy.

Informacje dla absolwentów Kierunku logistyka Proces certyfikacji Candidate European Logistician.

Dlaczego warto studiować logistykę na UMK?

Nasi studenci wyposażani są w wiedzę z zakresu zarządzania logistyką, w tym realizacji, obsługi i modelowania procesów logistycznych oraz projektowania infrastruktury logistycznej. Wiedza przekazywana w trakcie studiów stanowi dorobek świata nauki wsparty rozwiązaniami stosowanymi w praktyce gospodarczej. Wykładowcy kierunku logistyka na UMK to uznani naukowcy, jak również dydaktycy będący przedstawicielami praktyki gospodarczej. Program studiów logistyka uzupełniony jest trzema miesiącami specjalistycznych praktyk zawodowych w wiodących przedsiębiorstwach regionu, m.in. w TZMO S.A., NEUCA S.A., APATOR S.A., CEREAL PARTNERS POLAND TORUŃ-PACIFIC Sp. z o. o., BORYSZEW TENSHO POLAND Sp. z o.o., BONDUELLE POLSKA S.A. Studenci kierunku logistyka mogą realizować swoje pasje i poszerzać zainteresowania logistyką podejmując aktywności w Kole Naukowym Logistyki LOGITOR działającym pod opieką Katedry Logistyki WNEiZ UMK w Toruniu. Mają także możliwość uzyskania stypendium zagranicznego i podjęcia studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich (w ramach programu ERASMUS+). Mamy także międzynarodową akredytację AACSB, którą posiada jedynie 5% szkół biznesowych na świecie. Certyfikat ten poświadcza wysoką jakość kształcenia, ale również praktyczny aspekt studiów. Niewątpliwym atutem studiowania logistyki w UMK jest też Toruń – piękne miasto bogate w atrakcje dla studentów i, co istotne, relatywnie niedrogie.

Co po studiach?

Absolwenci kierunku logistyka odnoszą sukcesy jako:

  • menedżerowie i specjaliści ds. transportu i spedycji
  • menedżerowie i specjaliści ds. zarządzania łańcuchami dostaw
  • specjaliści ds. planowania produkcji
  • specjaliści ds. projektowania infrastruktury logistycznej
  • specjaliści w centrach dystrybucyjnych i centrach logistycznych
  • pracownicy działów: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, exportu, importu, logistyki, obsługi klienta, spedycji,
  • specjaliści ds. kontroli jakości w przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych
  • kierownicy i menedżerowie działów: logistyki, transportu, zaopatrzenia i dystrybucji
  • samodzielni przedsiębiorcy

Rekomendacje przedstawicieli praktyki gospodarczej

„Stopień otwartości polskiej gospodarki przekracza obecnie 100%, co oznacza, że weszliśmy w najlepszy okres dla rozwoju biznesu w Polsce.
Fakt ten wymaga od przedsiębiorstw – szczególnie tych zorientowanych eksportowo – wzrostu kompetencji w obszarze planowania i zarządzania dostawami, produkcją, dystrybucją, odzyskiem, zapasami i transportem. Zmienność otoczenia i dynamizm zjawisk gospodarczych wymaga od  pracowników z obszaru logistyki umiejętności analitycznych, opartych na metodach ilościowych, bez wykorzystania których nie można w praktyce zarządzać i optymalizować procesów.
Plan studiów na kierunku Logistyka  obejmuje obszary kształcenia, które powinny zapewnić przekazanie studentom właściwego zakresu wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych. Stosunek ilościowy godzin wykładowych do godzin ćwiczeń wskazuje na praktyczny aspekt kształcenia, który na tego typu kierunkach jest szczególnie pożądany. Kluczowe, co wymaga podkreślenia, jest przygotowanie studentów do praktycznego rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz umiejętności określania funkcji celu działania. ”

 


Paweł Neumann,
Doradca ekonomiczny Prezesa Zarządu
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna

 


„W dobie globalizacji logistyka jest jedną z dziedzin o najszybszym i najszerszym rozwoju. Wyzwania stojące przed nią, czynią z tej dyscypliny środowisko atrakcyjne swoją niepowtarzalnością, dynamiką zmian i tempem rozwoju nowych technik i technologii. Środowisko otwarte na ambitnych, otwartych i oczekujących wyzwań specjalistów i managerów logistyki. Z radością witam inicjatywę UMK powołania kierunku studiów Logistyka. Program studiów dba nie tylko o wiedzę stricte logistyczną i jej praktyczne oblicze ale mapuje ją również na podstawy innych dyscyplin niezbędnych do skutecznego działania, a szczególnie efektytwnego rozwoju biznesu. Jestem przekonany że ta formuła da studentom i absolwentom dużą szansę na atrakcyjną pracę i sukcesy w karierze zawodowej.”

Grzegorz Lizińczyk
Dyrektor Deparatamentu Centralnego Logistyki
Grupa Neuca

 


„Dynamiczny rozwój firm w regionie zarówno produkcyjnych, jak i centrów logistycznych potwierdza jedynie trend, obserwowany od dłuższego czasu w skali globalnej, zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników obsługi logistycznej. We wszystkich obszarach łańcucha dostaw, począwszy od planowania produkcji, zakupów, obsługi transportu, magazynu, dystrybucji oraz obsługi klienta wyspecjalizowani pracownicy są wartością dodaną, która wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw. Oferowany kierunek logistyczny przez UMK z pewnością pozwoli na wykształcenie specjalistów, których aktualnie poszukujemy – ze wskazaniem na optymalizację procesu oraz praktyki Lean’owe.”


Marcin Superczyński

Senior Production Supervisor
Teleplan

 


Zobacz także: