AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Logistyki

logistyka@umk.pl
tel.: +48 56 611 4727
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Studenckie Koło Naukowe LOGITOR

Koło Naukowe Logistyki „LOGITOR”

 

KNL „LOGITOR” tworzą ludzie postrzegający logistykę jako interdyscyplinarną dziedzinę – obecną we wszystkich działaniach życia człowieka.

Głównym celem przyświecającym naszej działalności jest pogłębianie umiejętności praktycznych oraz doświadczenia. Wiedza teoretyczna nabywana podczas studiów (większość z nas jest studentami specjalności Logistyka Procesów Gospodarczych) stanowi warsztat i podstawę naszej działalności – ale w kole teorię staramy się ograniczać do minimum – nie chcemy bowiem powielać programu studiów – a uzupełniać go zgodnie z naszymi zainteresowaniami związanymi z dziedziną logistyki. W dużej mierze korzystamy z doświadczeń specjalistów – realizujemy to m.in. poprzez udział w konferencjach branżowych, wizytach w przedsiębiorstwach, czy spotkaniach z ich przedstawicielami. Cele naszego koła obejmują także prace nad projektami z zakresu logistyki, organizację i udział w warsztatach, pisanie artykułów naukowych, przeprowadzanie badań oraz branie udziału w ogólnopolskich konkursach logistycznych sprawdzających naszą wiedzę teoretyczną i praktyczną.

NKL „LOGITOR” w swojej obecnej formie działa przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu od lutego 2010 r. Zostało ono założone z inicjatywy studentów czwartego roku specjalności Logistyka Procesów Gospodarczych (rok akademicki 2009/2010), mgr Jagody Jakubowskiej, prof. zw. dr hab. Mirosława Chaberka (Opiekun Naukowy Koła w latach 2009-2011). Obecnym Opiekunem Naukowym Koła jest mgr Iwona Wasielewska-Marszałkowska. Opiekunem Organizacyjnym Koła jest mgr Krzysztof Wojtkowiak.

 

Kontakt z Kołem: skn.logitor@gmail.com

Prezentacja o KNL LOGITOR 

Strona internetowa Koła