AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Logistyki

logistyka@umk.pl
tel.: +48 56 611 4727
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

IV Konferencja: 14 listopada 2013

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Łódzki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

I Konferencja Naukowa

LOGISTYKA SPOŁECZNA,

OCHRONA ZDROWIA,

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Toruń, 14 listopada 2013 r.

Ramowy porządek obrad:

9:30 – 10:00 Powitalna kawa

10:00 – 10:15 Rozpoczęcie konferencji

10:15 – 11:30 Prezentacja referatów

11:30 – 11:45 Kawa

11:45 – 13:00 Prezentacja referatów

13:00 – 14:00 Lunch, kawa

14:00 – 16:00 Prezentacja referatów

16:00 – 17:00 Dyskusja i uroczyste zamknięcie konferencji

Partner konferencji:

Program konferencji

14.11.2013 r.

9:30 – 10:00 Powitalna kawa

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji

 • Wystąpienie Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prof. dr hab. Józefa Stawickiego

 • Wystąpienie Prodziekana ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą dr hab. Jerzego Boehlke, prof. UMK

 • Wystąpienie mgr Iwo Nowaka, Redaktora Naczelnego Czasopisma Logistyka

10:15 – 11:30 Referaty i wystąpienia

– moderacja dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ

 • prof. dr hab. Jadwiga Suchecka (Uniwersytet Łódzki), Obszary zarządzania logistycznego w ochronie zdrowia – problemy i propozycje rozwiązań

 • mgr Miłosz Piontek (Szpital Uniwersytecki im. dr Jana Biziela) Rozwiązania controllingowe w aspekcie cyklu obsługi pacjenta w szpitalu klinicznym

11:30 – 11:45 Kawa

11:45 – 13:00 Referaty i wystąpienia

– moderacja prof. dr hab. Magdalena Osińska

 • dr hab. Jacek Szołtysek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Przesłanki i założenia koncepcji logistyki społecznej

 • dr Sebastian Twaróg (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Korzyści z usieciowienia systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce

 • dr hab. Ewa Płaczek(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wyzwania operatorów logistycznych w aspekcie logistyki społecznej

 • dr hab. Sabina Kauf (Uniwersytet Opolski), Rola zarządzania procesowego w logistyce publicznej (zadań publicznych)

 • dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Prognozy optymalne w przypadku funkcji kosztu w ujęciu relatywnym

13:00 – 14:00 Przerwa na lunch i kawę

14:00 – 16:00 Referaty i wystąpienia

– moderacja dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK

 • dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska (Politechnika Częstochowska), Społeczna odpowiedzialność centrów logistycznych

 • dr hab. Piotr Bohdziewicz (Uniwersytet Łódzki), Problemy logistyczne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w organizacji

 • dr Urszula Motowidlak (Uniwersytet Łódzki), Społeczny wymiar europejskiej polityki transportowej

 • dr Lidia Karbownik (Uniwersytet Łódzki), Identyfikacja finansowych symptomów operacyjnego zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL

 • dr Iwona Sobczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Sposoby usprawniania logistyki w placówce opieki medycznej

 • mgr Michał Oleszczak (doktorant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Logistyka informacji w procesie badania krwi

 • mgr Joanna Turkiewicz (doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), licencjat Aleksandra Alicja Baranowska (Uniwersytet Warszawski/Fundacja Urszuli Jaworskiej), Budowanie wizerunku lekarza i promocja gabinetu lekarskiego wśród pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane

 • dr Cecylia Żurak-Owczarek (Uniwersytet Łódzki), Technologia RFID w usługach zdrowotnych

16:00 -17:00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

15.11.2013 r.

Panel studencki

Logistyka i zarządzanie kryzysowe w jednostce wojskowej

Wycieczka członków Studenckiego Koła Naukowego Logistyki i Innowacji „Login” (UŁ) i Koła Naukowego Logistyki „Logitor” (UMK) do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im gen J. Bema, ul. Sobieskiego 36, 87-100 Toruń

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE:

KNL LOGITOR

CZASOPISMA

ADRES KONFERENCJI:

Sala Rady Wydziału

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń