AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Logistyki

logistyka@umk.pl
tel.: +48 56 611 4727
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

III Konferencja dnia 22 marca 2013

III Konferencja Naukowa  OPTYMALIZACJA PROCESÓW  I SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

                                                                       W TEORII I PRAKTYCE

odbędzie się dnia 22 marca 2013 r.

 

Cele konferencji:

  1. Poznanie potrzeb środowiska gospodarczego i samorządowego Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie kształtowania procesów logistycznych
  2. Weryfikacja teorii z praktyką
  3. Prezentacja osiągnięć naukowych ośrodków akademickich w tym Katedry Logistyki UMK

 

Obszary tematyczne:

Metody, techniki i narzędzia optymalizacji procesów i systemów logistycznych w:

–          sferze gospodarki,

–          sferze usług o charakterze publicznym,

–          sferze społecznej.

 

Rada programowa konferencji:

Prof.  zw. dr hab. Mirosław Chaberek

Prof. nadzw. dr hab. Cezary Mańkowski

Prof. nadzw. dr hab. Henryk Woźniak

Prof. nadzw. dr hab. Marek Zarębski

 

                        Kierownik naukowy konferencji:

                        prof. nadzw. dr hab. Joanna Bruzda, e-mail: bruzdaj@umk.pl

                      

                        Sekretarze naukowi konferencji:

                        dr Iwona Sobczak, e-mail: isobczak@umk.pl, telefon: 606-177-473

                        mgr Michał Oleszczak, e-mail: mo@doktorant.umk.pl, telefon: 791 499 786

 

                 Warunkiem uczestnictwa jest:

–          przesłanie zgłoszenia udziału drogą mailową (na adres: mo@doktorant.umk.pl) do dnia: 8.03.2013

–          przesłanie wypełnionej karty udziału w konferencji pocztą tradycyjną na adres:

mgr Michał Oleszczak

Katedra Logistyki

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

  1. Gagarina 13 a

87-100 Toruń

–          opłata konferencyjna wynosi 200 zł, prosimy wpłacać do dnia 8.03.2013 na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bank Millennium S.A. w Warszawie

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem: logistyka, imię i nazwisko uczestnika konferencji

 

W ramach konferencji zapewniamy:

–          lunch

–          możliwość publikacji pozytywnie zrecenzowanych artykułów w „AUNC – Zarządzanie ”

Organizatorzy nie zapewniają noclegu

 

              Miejsce  konferencji:   Sala Rady Wydziału

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, ul. Gagarina 13 a, 87-100 Toruń

Pliki do pobrania:

Zaproszenie na konferencję (1,15 MB)

Karta Zgłoszenia (35 KB)