AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Ekonomii

katedraekonomii@umk.pl
+48 56 611 48 97
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Osiągnięcia

Cykl konferencji pt. “Ekonomia i Prawo”, z którymi koresponduje punktowany periodyk o tym samym tytule. Strona konferencji: www.ekonomia.i.prawo.umk.pl.

Ścisłe współdziałanie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Toruniu, które we współpracy z WNEiZ wydaje 3 periodyki: “Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy“, “Oeconomia Copernicana” i “Catallaxy” oraz organizuje międzynarodową konferencję “Contemporary Issues in the Economy“, jak również ogólnopolską konferencję dla studentów i doktorantów “Problemy Gospodarki Światowej“.