AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Ekonomii

katedraekonomii@umk.pl
+48 56 611 48 97
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Ekonomii

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13, tel.: 56 611 48 97

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Magdalena Osińska

Główne kierunki badań:

 • teoria firmy,
 • ekonomia instytucjonalna,
 • zagadnienia ładu gospodarczego,
 • koniunktura i cykle koniunkturalne gospodarki rynkowej,
 • gospodarka współczesnych Niemiec,
 • stabilizowanie polskiej gospodarki,
 • zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce (w tym procesy prywatyzacyjne i konflikty w procesach prywatyzacyjnych),
 • zmiany instytucjonalne na rynku pracy,
 • czynniki determinujące sytuację na rynku pracy w kontekście międzynarodowym,
 • znaczenie podaży pieniądza we współczesnej bankowości centralnej państw, stosujących strategię BCI,
 • problemy rozwoju zrównoważonego,
 • szara strefa w Polsce,
 • modelowanie procesów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach,
 • wyzwania gospodarki opartej na wiedzy,
 • teoretyczne aspekty kapitału ludzkiego i kapitału społecznego,
 • projakościowe wartościowanie pracy,
 • negocjacje w biznesie,
 • studia z historii myśli ekonomicznej.

Kontakt:
prof. dr hab. Magdalena Osińska
tel.: 56 611 4897
e-mail: emo@umk.pl