AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Doskonałości Biznesowej

csr@umk.pl
+48 56 611 48 92
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

prof. dr hab. Robert Karaszewski

Tematyka seminariów magisterskich

1. Społeczna odpowiedzialności biznesu:
– etyka biznesu,
– wolontariat pracowniczy,
– partnerstwa międzysektorowe,
– fair trade,
– flexicurity,
– aspekty ekologiczne w CSR,
– zrównoważony rozwój,
– zarządzanie różnorodnością.

2. Przywództwo:
– przywództwo w środowisku biznesowym,
– rozwijanie cech lidera,
– aspekty inteligencji emocjonalnej, cech osobowości w kontekście efektywności działania kadry kierowniczej,
– przywództwo transformacyjne,
– aspekty etyczne przywództwa,
– różnorodność a przywództwo.

3. Obszar szerokorozumianego zarządzania jakością:
– tematyka związana z normami jakości ISO 9000, QS 9000, itp.
– HACPP, GMP, GHP,
– koszty jakości,
– budowanie i zarządzanie satysfakcją klienta,
– Six Sigma, Hoshin Kanri, 5S oraz inne rozwiązania z obszaru TQM.

Jestem ponadto otwarty na wszelkie inne ciekawe, unikalne tematy z obszaru nauk o zarządzaniu w tym między innymi: zarządzanie marką, komunikacja, pozytywny potencjał, zarządzanie wiedzą, aspekty kulturowe.

Bardzo mile widziani są studenci chcący kontynuować rozwój naukowy w ramach studiów doktoranckich oraz ambitne i prężne osoby otwarte na współpracę z moim zespołem w obszarze realizacji projektów finansowanych ze środków UE.

prof. dr hab. Robert Karaszewski
Dyrektor Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Koordynator Programu Executive Master of Business Administration
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu