AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Doskonałości Biznesowej

csr@umk.pl
+48 56 611 48 92
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Osiągnięcia

Projekty naukowo-badawcze:
• projekt naukowo-badawczy Komitetu Badań Naukowych nr 1 P110 001 06 nt.: “Uwarunkowania strategii przedsiębiorstw. Identyfikacja czynników wpływających na realizowane przez przedsiębiorstwa strategie. Konstrukcja systemu instrumentów stymulujących strategie prorozwojowe w okresie transformacji rynkowej”, zrealizowany pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz w latach 1994-1995;• projekt naukowo-badawczy Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02D 006 13 nt.: “Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa w procesie dostosowywania gospodarki polskiej do wymogów Unii Europejskiej”, zrealizowany pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz w latach 1997-1999;• promotorski projekt naukowo-badawczy Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02D 03214 nt.: “Zarządzanie przez jakość, cele i uwarunkowania w praktyce polskich przedsiębiorstw”, zrealizowany przez dr R. Karaszewskiego, pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz w latach 1997-1998;

• projekt naukowo-badawczy Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02D 036 19 nt.: “Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki”, zrealizowany pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz w latach 2000-2002;

• promotorski projekt naukowo-badawczy Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02D 020 19 nt.: “Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw”, zrealizowany przez dr Rafała Haffera pod kierunkiem prof. zw. dr hab. M.J. Stankiewicza w latach 2000-2002;

• projekt celowy “Kujawy-Pomorze RIS” nr 6 RSI 2003 C/06003, zadanie 5 “Analiza potrzeb firm w regionie”, zrealizowane przez dr Rafała Haffera pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Haffera w latach 2003-2004;

• projekt naukowo-badawczego Komitetu Badań Naukowych nr 1 H02D 09926 nt. “Zasoby wiedzy jako międzynarodowy składnik konkurencyjności przedsiębiorstwa. Uwarunkowania, sposoby budowania i rozwijania systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską i globalizacji gospodarki”, zrealizowany pod kierunkiem prof. zw. dr hab. M.J. Stankiewicza (UMK Toruń) w latach 2004-2006;

• projekt realizowany w ramach 6 Programu Ramowego nt. Regional Innovation Strategy for Kujawy-Pomorze Region, KUJPOMRIS, No. 517514, zadanie 3 “Analiza potrzeb firm w regionie”, zrealizowane przez dr Rafała Haffera pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Haffera w latach 2005-2008;

• projekt naukowo-badawczy „Przywództwo w środowisku biznesu korporacyjnego”, zrealizowany przez prof. zw. dr hab. Roberta Karaszewskiego w latach 2007-2008;

• projekt naukowo-badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1 H02D 099 30 nt. ”Samoocena w systemach zarządzania jakością przedsiębiorstw”, zrealizowany przez dr Rafała Haffera w latach 2006-2007;

• projekt naukowo-badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) nr N N115 280034 (946-E) nt.: „Pozytywny potencjał organizacji jako kluczowy czynnik rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Uwarunkowania i sposoby pobudzania oraz wykorzystywania pozytywnego potencjału organizacji w zarządzaniu przedsiębiorstwami funkcjonującymi w Polsce”, realizowany pod kierunkiem prof. zw. dr hab. M.J. Stankiewicza w latach 2008-2010.

• projekt naukowo-badawczy Narodowego Centrum Nauki nr 2011/01/B/HS4/00835 nt.: „Strategiczne zarządzanie kluczowymi obszarami pozytywnego potencjału organizacji – uwarunkowania, sposoby i modele rekomendowane dla przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce”, realizowany pod kierunkiem prof. zw. dr hab. M.J. Stankiewicza od 2012 r.