AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Doskonałości Biznesowej

csr@umk.pl
+48 56 611 48 92
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

dr Ryszard Lorenczewski

Problematyka seminarium magisterskiego

 1. Zarządzanie strategiczne
 2. Strategie przedsiębiorstw
 3. Strategie konkurencji
 4. Konkurencyjność przedsiębiorstwa
 5. Instrumenty konkurowania
 6. Przewaga konkurencyjna
 7. Analizy sektorowe
 8. Analiza i projektowanie organizacyjne
 9. Zmiany struktur organizacyjnych
 10. Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw
 11. Procesy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw
 12. Struktury kapitałowe spółek
 13. Nadzór korporacyjny
 14. Interesariusze przedsiębiorstwa
 15. Kadra kierownicza przedsiębiorstw
 16. Zarządzanie przedsiębiorstwami sektora MSP