AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Prowadzone projekty naukowo-badawcze

Wraz z początkiem roku akademickiego 2003/2004 z inicjatywy pracowników i doktorantów Katedry Zarządzania Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi (obecnie Katedry Inwestycji i Nieruchomości) Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powstała Grupa Naukowo-Badawcza „SKOLAR”.

Działalność badawcza grupy koncentruje się na zagadnieniach związanych z międzynarodowymi przepływami kapitałowymi, a w szczególności na problematyce bezpośrednich inwestycji zagranicznych, funkcjonowaniu i roli korporacji transnarodowych we współczesnej gospodarce światowej, a także na powstawaniu procesów i rozwiązań prorozwojowych, działaniach prywatyzacyjnych i aktywności przedsiębiorstw w wykorzystywaniu środków z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej.

Kierownikiem zespołu jest prof. UMK, dr hab. Włodzimierz Karaszewski.

Zrealizowane projekty badawcze:

„Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza” projekt badawczy zrealizowany w latach 2014-2016 we współpracy z zespołami badawczymi z : Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

„Gminy województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie finansowej 2014-2020 – szanse i zagrożenia”  – projekt badawczy zrealizowany w okresie od maja do sierpnia 2014 roku

„Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim” – projekt badawczy zrealizowany w latach 2011-2012

„Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą – czynniki i skutki” – projekt badawczy zrealizowany w latach 2010-2013 jako grant MNiSW nr N N112 322338

„Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw (skala, struktura, motywy i uwarunkowania, znaczenie dla konkurencyjności)” – projekt badawczy zrealizowany w latach 2006-2009 jako grant MNiSW nr 1 H02C 044 30

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu)” – projekt badawczy zrealizowany w latach 2003-2004

 

Szczegółowe informacje na temat Grupy Naukowo-Badawczej „SKOLAR” znajdują się na stronie: www.skolar.umk.pl