AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Oferta

Oferta współpracy:

• prace badawcze i ekspertyzy naukowe obejmujące problematykę międzynarodowych przepływów kapitału, a w szczególności bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
• doradztwo w opracowywaniu koncepcji gospodarki przestrzennej,
• analizy i ocena projektów inwestycyjnych,
• analizy problemowe dotyczące rynku inwestycyjno-budowlanego,
• określenia wartości godziwej dla potrzeb sprawozdań finansowych,
• wycena nieruchomości dla celów zabezpieczenia kredytowego, kupna-sprzedaży, spadków, podziału nieruchomości, amortyzacji, aportu,
• ustalenia wartości początkowej składników majątku trwałego.

Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie, moduł inwestycyjno-nieruchomościowy:

Program studiów prowadzonych w ramach modułu inwestycyjno-nieruchomościowego ma na celu przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu istoty decyzji inwestycyjnych, projektowania, nadzorowania i kierowania realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, finansowania oraz metod oceny projektów inwestycyjnych, a ponadto specyfiki funkcjonowania rynku nieruchomości.

Studia umożliwiają absolwentom podjęcie pracy na stanowiskach związanych z przygotowaniem i obsługą projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego, agencjach rynku inwestycyjnego, w jednostkach gospodarki komunalnej, biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami, a także w sektorze bankowym.

Absolwenci modułu inwestycyjno-nieruchomościowego mają prawo ubiegać się o licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz licencję zarządcy nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości bez konieczności odbycia płatnych kursów.

Przyszłość – praca/kariera:
– specjalista ds. projektów inwestycyjnych,
– menedżer projektów międzynarodowych,
– analityk ds. oceny projektów inwestycyjnych (ocena inwestycji i nieruchomości),
– zarządca nieruchomości,
– pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Prezentacja modułu inwestycyjno-nieruchomościowego (1,76 MB)

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie, specjalność Inwestycje i nieruchomości:

Potrzeba zatrudniania wysokiej klasy specjalistów z zakresu zarządzania inwestycjami i ekonomiki inwestycji jest powszechna i ponadczasowa, co sprawia, że odpowiednie wykształcenie w tej dziedzinie otwiera wysokie szanse zawodowe. Program studiów prowadzonych na specjalności ma na celu przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla wykonywania odpowiedzialnych obowiązków w obsłudze procesów inwestycyjnych, głównie w obszarze inwestycji rzeczowych. Studia przygotowują do pracy w instytucjach rynku nieruchomości, a także prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.
Studia II stopnia na specjalności Inwestycje i Nieruchomości prowadzone są na kierunku Zarządzanie i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

Absolwent specjalności Inwestycje i Nieruchomości posiada przygotowanie do pracy w: podmiotach gospodarczych, instytucjach różnych szczebli gospodarki narodowej, jednostkach samorządu terytorialnego, wszelkiego rodzaju organizacjach prowadzących działalność publiczną, konsultingową i doradczą, a także w sektorze bankowym. Studia przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwenci są uprawnieni do podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich).

Absolwenci specjalności Inwestycje i Nieruchomości mają prawo ubiegać się o licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz licencję zarządcy nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości bez konieczności odbycia płatnych kursów.

Przyszłość – praca/kariera:
– doradca inwestycyjny,
– specjalista ds. projektów inwestycyjnych,
– menedżer projektów międzynarodowych,
– analityk ds. oceny projektów inwestycyjnych (ocena inwestycji i nieruchomości),
– zarządca nieruchomości,
– pośrednik w obrocie nieruchomościami,
– rzeczoznawca majątkowy.

Prezentacja specjalności Inwestycje i nieruchomości (2,30 MB)

Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości:

Przy Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Inwestycji i Nieruchomości, którego opiekunem jest Profesor Małgorzata Jaworek.