AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Osiągnięcia

Projekty naukowo-badawcze finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki/Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dawniej KBN):

• prof. dr hab. Leszek Dziawgo – kierownik projektu nr N 113 1479 33 – Wykorzystanie rynku kapitałowego w celu finansowania proekologicznej transformacji gospodarki (2007-2010);
• dr Michał Polasik – kierownik projektu nr N N113 308835 – Analiza czynników determinujących rozwój elektronicznych płatności detalicznych w Polsce (2008-2011);
• prof. dr hab. Leszek Dziawgo – wykonawca w projekcie nr N 113 011 32/1031 – Relacje inwestorskie w procesie budowy nowoczesnego rynku finansowego (2007-2010);
• dr Danuta Dziawgo – kierownik projektu nr 5 H02C 055 20 – Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne – możliwości wykorzystania w procesie integracji Polski z międzynarodowym rynkiem finansowym (2001-2004);
• dr hab. Leszek Dziawgo – kierownik projektu nr 1 H02C 023 18 – Banki i fundusze inwestycyjne wobec problemu ochrony środowiska naturalnego. Kryteria ekologiczne w transakcjach finansowych (2000-2003);
• dr Leszek Dziawgo – kierownik projektu nr 1 H02C 058 09 – Wykorzystanie instrumentów rynku papierów wartościowych w finansowaniu inwestycji ekologicznych (1995-1997);


Projekty naukowo-badawcze finansowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika:

• dr hab. Damian Walczak, Grant zespołowy na realizacje tematu badawczego “Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce w obszarze ochrony środowiska naturalnego” w konkursie mini-grantów w grupie FUTURE: „Zrównoważony rozwój a społeczeństwo przyszłości”, 2020-2021.
• dr Jarosław Pawłowski, Grant indywidualny WNEiZ nr 1225-E na realizację tematu badawczego „Znaczenie sprawozdawczości finansowej w opinii inwestorów instytucjonalnych”, 2018-2019.
• dr Jarosław Pawłowski, Grant indywidualny WNEiZ nr 2765-E na realizację tematu badawczego „Znaczenie sprawozdawczości finansowej w zakresie instrumentów finansowych w opinii inwestorów indywidualnych”, 2017.
• dr Jarosław Pawłowski, Grant indywidualny WNEiZ nr 2596-E na realizację tematu badawczego „Ekorating samochodów osobowych wobec wymagań konsumentów”, 2016.
• dr Michał Buszko, Sekurytyzacja wierzytelności – znaczenie i wpływ na rozwój systemu finansowego w Polsce; grant badawczy UMK Nr 401-E, 2008.
• dr Michał Buszko, Fuzje i przejęcia banków komercyjnych w Polsce w warunkach integracji europejskiej; grant badawczy UMK Nr 305-E, 2005.


Nagrody i wyróżnienia:

• 2020 r. – dr Damian Walczak uzyskał stopień doktora habilitowanego.
• 2019 r. – zespołowe wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej w 2018 roku.
• 2019 r. – dr Jarosław Pawłowski – nagroda III stopnia im. Prof. Zbigniewa Messnera za rozprawę doktorską pt. Rachunkowość instrumentów finansowych wobec potrzeb informacyjnych inwestorów przyznana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
• 2017 r. – zespołowe wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej w 2016 roku.
• 2009 r. – Zespołowa nagroda Rektora UMK w Toruniu II stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie organizacyjnej w 2008 r
• 2009 r. – dr Dorota Krupa – Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w uznaniu osiągnięć naukowych, które mają duże znaczenie dla rozwoju Wydziału.
• 2006 r. – dr Michał Polasik – Wyróżnienie indywidualne Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2005 roku – osiągnięciem była rozprawa doktorska Michała Polasika pt. „Bankowość elektroniczna na polskim rynku bankowym”.
• 2005 r. – prof. dr hab. Leszek Dziawgo uzyskał tytuł naukowy profesora i odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP.
• 2004 r. – prof. dr hab. Leszek Dziawgo – Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę pt. „Eco-offers of banks and investment funds”.