AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Zarządzania Finansami

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13, tel.: 56 611 4634

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Leszek Dziawgo

Główne kierunki badań:

 • Rozwój bankowości prywatnej oraz wealth management w Polsce
 • Sovereign wealth funds
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce
 • Rozwój polskich przedsiębiorstw korzystających z finansowania private equity/venture capital
 • Determinanty struktury kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania
 • Innowacje finansowe w Polsce
 • Bankowość inwestycyjna
 • Fuzje i przejęcia banków komercyjnych w Polsce
 • Sekurytyzacja wierzytelności oraz finanse strukturyzowane – tendencje rozwojowe oraz wpływ na funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce
 • Wykorzystanie kredytowych instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym
 • Rozwój bezgotówkowych płatności detalicznych w Polsce
 • Bankowość elektroniczna i system płatniczy
 • Koncepcja trwałego rozwoju (sustainable development) a nauka finansów
 • Finanse islamskie
 • Znaczenie rynku New Conect dla rozwoju gospodarki
 • Fundusze inwestycyjne
 • Nowoczesne formy wspólnego inwestowania
 • Ubezpieczenie społeczne rolników – stan obecny i perspektywy

Kontakt:
dr Michał Buszko
tel.: 48 56 611 4634
e-mail: mibus@econ.uni.torun.pl

 

Strona katedry: www.katedra-finanse.umk.pl