AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Logistyki

logistyka@umk.pl
tel.: +48 56 611 4727
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK

1. Zastosowania metod matematycznych i statystycznych w logistyce

  • analiza efektywności ekonomicznej i technicznej
  • planowanie zapasów, optymalizacja procesów produkcyjnych, procesów obsługi, zagadnienia transportowe
  • prognozy logistyczne i ich zastosowania
  • analityka popytowa i techniki data mining
  • problemy wyboru lokalizacji i modelowanie sieci dystrybucji
  • wykorzystanie metod klasyfikacji w zarządzaniu zapasami i wyborze dostawców

2. Systemy informatyczne w logistyce i ich zastosowanie

  • racjonalizacja rzeczywistych procesów gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
  • mapowanie procesów logistycznych
  • symulacje systemów logistycznych
  • narzędzia business intelligence i ich zastosowania

3. Inne zastosowania ekonometrii, prognozowania i modelowania matematycznego w ekonomii i zarządzaniu (np. w zarządzaniu ryzykiem, analizach koniunktury, badaniach rynku, zarządzaniu przedsiębiorstwem)