AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Logistyki

logistyka@umk.pl
tel.: +48 56 611 4727
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy Katedry Logistyki

dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Logistyki

pokój: 241
tel.: +48 56-611-4629
e-mail: joanna.bruzda@umk.pl
www: http://ww.umk.pl/~bruzdaj/
ORCID: 0000-0002-7451-3592

Zainteresowania:
• Ekonometryczne modelowanie procesów i zależności gospodarczych
• Metodologiczne problemy analizy nieliniowych szeregów czasowych
• Prognozowanie i analiza ryzyka w łańcuchach dostaw
• Metody analiz spektralnych. Przekształcenia Fouriera, falkowe, Hilberta – problemy teoretyczne i zastosowania
• Metody symulacyjne i ich zastosowania


Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym: piątek 14:40-15:40
Link do Zespołu 'Dyżur':
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3ad38b30f86647c4a20f93c8152745dd%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6a53c8d8-50a5-419c-8cf9-5f81ff6a46b1&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324


Bibliografia