AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Logistyki

logistyka@umk.pl
tel.: +48 56 611 4727
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Rejestracja i ważne terminy

WAŻNE TERMINY KONFERENCYJNE

  • do 15 listopada 2020 r.: zgłoszenie zdalnego uczestnictwa w konferencji za pomocą formularza rejestracyjnego
  • do 30 listopada 2020 r.: poinformowanie Autorów o zakwalifikowaniu do prezentacji na konferencji oraz do publikacji artykułu w jednym z czasopism patronackich
  • do 3 grudnia 2020 r.: uiszczenie opłaty konferencyjnej
  • do 28 lutego 2021 r.: przesłanie artykułu sformatowanego zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi czasopisma, w którym zostanie on poddany procedurze recenzowania

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna za udział zdalny bez referatu wynosi 100 PLN.

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są Członkowie Rady Programowej Konferencji.

Opłata obejmuje:

  • uczestnictwo w konferencji
  • materiały konferencyjne
  • możliwość publikacji artykułu w jednym z czasopism patronackich po spełnieniu wymagań redakcyjnych i uzyskaniu pozytywnych recenzji

KONTO BANKOWE

Opłatę należy uiścić na konto bankowe

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bank Millennium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem w tytule przelewu:
„Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2020 – imię i nazwisko uczestnika”

Formularz rejestracyjny