AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Logistyki

logistyka@umk.pl
tel.: +48 56 611 4727
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Rada Programowa i Komitet Organizacyjny

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:

 • dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK – przewodniczący
 • dr hab. Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, prof. UŁ – wice-przewodnicząca
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński, UKW
 • prof. dr hab. Mirosław Chaberek, UG
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, UE w Katowicach
 • prof. dr hab. Maciej Urbaniak, UŁ
 • prof. dr hab. Jarosław Witkowski, UE we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król, UG
 • dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH
 • dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK
 • dr hab. Ernest Czermański, prof. UG
 • dr hab. Mariusz Jedliński, prof. AM w Szczecinie
 • dr hab. Sabina Kauf, prof. UO
 • dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, prof. UE w Katowicach
 • dr hab. Urszula Motowidlak, prof. UŁ
 • dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ
 • dr inż. Jacek Chmielewski, UTP
 • dr Leszek Reszka, UG
 • dr Tomasz Urbańczyk, UMK
 • dr inż. Wojciech Zalewski, UMK

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

 • dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK – sekretarz naukowy
 • dr inż. Wojciech Zalewski – sekretarz organizacyjny
 • mgr Iwona Wasielewska-Marszałkowska – sekretarz organizacyjny
 • dr Katarzyna Samek-Preś
 • dr Tomasz Urbańczyk
 • mgr Krzysztof Wojtkowiak