AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Logistyki

logistyka@umk.pl
tel.: +48 56 611 4727
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Instrukcja połączenia on-line

Oprogramowaniem używanym podczas konferencji jest aplikacja Microsoft Teams. Jest ona dostępna w wersji przeglądarkowej, aplikacji na telefonie i aplikacji instalowanej na dysku twardym komputera.

W celu poprawnego i bezproblemowego uczestnictwa w konferencji, organizator silnie rekomenduje:

 • Zainstalowanie oraz użycie aplikacji MS Teams na komputerze przez uczestnika – pozwoli to na jednoczesne udostępnianie ekranu uczestnika (prezentacji) oraz obrazu z jego kamery.

Link do pobrania aplikacji: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

 • Utworzenie konta MS Teams – lub wykorzystanie posiadanego w MS Teams konta służbowego – pozwoli to na dodanie Państwa do zespołu konferencyjnego w MS Teams (zostaną Państwo dodani po podaniu adresu konta MS Teams w formularzu w arkuszu z danymi kontaktowymi). Osoby nieposiadające konta MS Teams wciąż będą mogły połączyć się jako gość.

Link do utworzenia konta: https://support.microsoft.com/pl-pl/office/rejestracja-w-aplikacji-teams-w-wersji-bezp%C5%82atnej-70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1).

 • Podłączenie kamery internetowej.
 • Połączenie kablowe z Internetem.
 • W przypadku połączenia jako gość – podanie pełnego imienia i nazwiska (umożliwi to identyfikację prelegentów).

W czasie konferencji warto monitorować pasek narzędzi użytkownika. Ikony przedstawione powyżej reprezentują następujące funkcje (od lewej):

 1. Lista uczestników (na ilustracji włączona, co odzwierciedla pozioma, fioletowa linia)
 2. Czat
 3. Zgłoszenie chęci aktywności („rączka”)
 4. Inne ustawienia
 5. Kamera (na ilustracji niepodłączona, co odzwierciedla ikona w kolorze szarym)
 6. Mikrofon (na ilustracji włączony, co odzwierciedla nieprzekreślona ikona w kolorze białym)
 7. Panel udostępniania zawartości (ekranu, okna lub wskazanego pliku)
 8. Przycisk opuszczania konferencji

Przed konferencją organizator przeprowadzi dwie próby techniczne dla prelegentów konferencji. Odbędą się one w dniach 24.11 o godzinie 10:00  i 2.12 o godzinie 12:00. Uprzejmie prosimy o wybór jednego z terminów i próbne połączenie się z nami, aby nie dopuścić do powstania problemów technicznych podczas konferencji. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów technicznych, prosimy o kontakt na adres logistyka@umk.pl lub pod numerami telefonów: 501 459 848 lub 577 379 173.