AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Logistyki

logistyka@umk.pl
tel.: +48 56 611 4727
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Cele i tematyka konferencji

CELE KONFERENCJI:

 1. Zaprezentowanie aktualnego stanu i przyszłych możliwości rozwoju usług śródlądowego transportu wodnego w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem platform multimodalnych w regionie Morza Bałtyckiego.
 2. Wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych w zakresie realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu łańcuchami dostaw.

TEMATYKA KONFERENCJI:

I. Transport kombinowany w łańcuchach dostaw – studium przypadku Kujaw i Pomorza:

 1. Założenia budowy platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski – uwarunkowania i obecny stan
 2. Rola śródlądowych dróg wodnych i platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski i ich znaczenie dla regionu
 3. Kaskada Dolnej Wisły i stopień wodny Siarzewo w kontekście wymogów konwencji AGN
 4. MDW E70 – wyzwania i problemy w kontekście dostosowania do standardu drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym
 5. Węzeł logistyczny Bydgoszcz w sieci bazowej TEN-T
 6. Pilotażowy rejs kontenerowy 2020 z portów morskich do województwa kujawsko-pomorskiego – studium przypadku
 7. Popyt i podaż usług śródlądowego transportu wodnego w regionie
 8. Zagadnienie ostatniej mili w łańcuchach dostaw

II. Logistyka działalności publicznej i biznesowej:

 1. Logistyka organizacji publicznych, społecznych i biznesowych – problemy definicyjne
 2. Współczesne megatrendy w kształtowaniu rzeczywistości logistycznej
 3. Koncepcje i strategie w nieklasycznych obszarach stosowania logistyki
 4. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw w ochronie zdrowia
 5. Logistyka działalności wojskowej w świetle zagrożeń regionalnych i globalnych
 6. Logistyka zapobiegania i usuwania skutków katastrof naturalnych i technologicznych
 7. Logistyka bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
 8. Logistyka działalności humanitarnej
 9. Społeczny wymiar zarządzania łańcuchami dostaw przedsiębiorstw
 10. Odpowiedzialne łańcuchy dostaw w sektorze farmaceutycznym
 11. CSR w zarządzaniu łańcuchami dostaw
 12. Cyfrowe łańcuchy dostaw
 13. Smart Logistics
 14. Metody ilościowe i narzędzia informatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw