AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Ekonometrii i Statystyki

witold.orzeszko@umk.pl
+48 56 611 4602
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

 

 

zdjęcie nagłówkowe

Osiągnięcia Katedry Ekonometrii i Statystyki

Organizacja w cyklu dwuletnim Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt. Dynamiczne Modele Ekonometryczne.

Publikowanie seryjnego zeszytu naukowego pt. “Dynamic Econometric Models” w języku angielskim, przedstawiającego aktualne osiągnięcia w dziedzinie dynamicznego modelowania w ekonomii w Polsce i na świecie.

Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dawniej: KBN) w latach 2001-2009:

 • dr Jacek Kwiatkowski:
  “Bayesowska analiza modeli szeregów czasowych z parametrami generowanymi przez procesy stochastyczne” (2009-2011).
 • dr hab. Tadeusz Kufel, prof. UMK:
  “Automatyczna procedura budowy zgodnych modeli dynamicznych – implementacja w oprogramowaniu GRETL”.
 • dr Piotr Fiszeder:
  “Analiza czynników determinujących rozwój elektronicznych płatności detalicznych w Polsce” (2008-2011).
 • dr Joanna Bruzda:
  „Zastosowania analizy falkowej w ekonomii: analiza eksploracyjna, synchronizacja cykli i prognozowanie” (2008-2011).
 • dr Joanna Górka:
  “Przydatność i zastosowanie modeli RCA GARCH z funkcją znaku w analizie ekonomicznej”.
 • dr Ewa Dziawgo:
  “Modele opcji egzotycznych i analiza ich wrażliwości w warunkach polskiego rynku finansowego” (2007-2009).
 • dr hab. Tadeusz Kufel, prof. UMK:
  “Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych dla danych o wysokiej częstotliwości obserwowania” (2006-2008).
 • dr Andrzej Neubauer:
  “Opracowanie metody wyboru optymalnych decyzji sterujących systemami transportowymi w aspekcie skutecznego i bezpiecznego działania w zidentyfikowanych stanach eksploatacyjnych” oraz “Opracowanie strategii wymiany oleju silnikowego w autobusach eksploatowanych w systemach transportu miejskiego” (2006).
 • prof. dr hab. Józef Stawicki:
  Grant promotorski (praca doktorska mgr Pawła Renieckiego) – “Model rozmyty Takagi-Sugeno jako narzędzie badania zależności zjawisk ekonomicznych” (2005-2007).
 • dr Joanna Bruzda:
  “Makroekonomiczne zastosowania analizy kointegracji nieliniowej” (2005-2007).
 • dr Piotr Fiszeder:
  “Zastosowania modeli GARCH – prognozowanie, analiza portfelowa i instrumenty pochodne” (2005-2007).
 • dr hab. Magdalena Osińska, prof. UMK:
  “Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe – modele, identyfikacja, estymacja, prognozowanie”. Uczestniczą: dr Joanna Górka, dr Jacek Kwiatkowski, dr Witold Orzeszko (2003-2006).

Nagrody uzyskane przez pracowników, doktorantów i magistrantów Katedry w latach 2001-2009:

 • dr hab. Mariola Piłatowska, nagroda Dziekana WNEiZ za osiągnięcia uzyskane w działalności organizatorskiej, 2009 r.
 • dr hab. Tadeusz Kufel, wyróżnienie Dziekana WNEiZ w dziedzinie naukowej za osiągnięcia z roku 2009.
 • dr Joanna Muszyńska, zespołowa nagroda Rektora UMK I stopnia za osiągnięcia w działalności organizacyjnej, 2008 r.
 • dr hab. Tadeusz Kufel, indywidualna nagroda Rektora UMK IV stopnia w dziedzinie naukowej za osiągnięcia z roku 2007.
 • prof. dr hab. Magdalena Osińska, zespołowa nagroda Rektora UMK II stopnia za działalność badawczo-rozwojową w 2007 r.
 • dr Joanna Górka, zespołowa nagroda Rektora UMK II stopnia za działalność badawczo-rozwojową w 2007 r.
 • dr Jacek Kwiatkowski, zespołowa nagroda Rektora UMK II stopnia za działalność badawczo-rozwojową w 2007 r.
 • dr Witold Orzeszko, zespołowa nagroda Rektora UMK II stopnia za działalność badawczo-rozwojową w 2007 r.
 • dr hab. Mariola Piłatowska, nagroda Rektora UMK stopnia III za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w roku 2007.
 • dr hab. Magdalena Osińska, nagroda Rektora UMK zespołowa II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacji procesu nauczania, 2007 r.
 • dr hab. Magdalena Osińska, wyróżnienie Rektora UMK za działalność naukowo-badawczą za rok 2006.
 • zespołowa nagroda Rektora UMK stopnia I za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej – zorganizowanie międzynarodowego kongresu „26th European Meeting of Statisticians, Toruń 2006”: dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK, dr hab. Tadeusz Kufel, prof. UMK, dr Joanna Bruzda, 2006 r.
 • dr Witold Orzeszko, nagroda Rektorska II stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej, 2005 r.
 • dr Witold Orzeszko, laureat konkursu „Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu” na najlepsze prace doktorskie z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania, opublikowane w latach 2003-2005, zorganizowanego przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz PTE, 2005 r.
 • prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski, nagroda JM Rektora II stopnia za działalność organizacyjną, 2005 r.
 • dr Witold Orzeszko, Puchar Warsztatów Doktorskich za najlepsze wystąpienie na Czwartych Warsztatach Doktorskich z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, zorganizowanych przez UŁ we współpracy z SGH i PAN, 2004 r.
 • dr hab. Tadeusz Kufel, nagroda Dziekańska za osiągnięcia naukowe, 2004 r.
 • dr hab. Mariola Piłatowska, nagroda Rektorska II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowo – badawcze, 2004 r.
 • prof. dr hab. Jerzy W. Wiśniewski, nagroda Rektorska I stopnia za szczególne osiągnięcia naukowo – badawcze, 2004 r.
 • dr Joanna Bruzda, nagroda Rektorska II stopnia za wybitne osiągnięcia w nauce, 2001 r.
 • zespołowa nagroda Rektorska II stopnia – zespół w składzie: prof. dr hab. Z.Zieliński, dr M. Piłatowska, dr T.Kufel, 2001 r.
 • dr hab. Magdalena Osińska, nagroda Rektorska II stopnia za wybitne osiągnięcia w nauce, 2001 r.