AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Ekonometrii i Statystyki

witold.orzeszko@umk.pl
+48 56 611 4602
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

 

 

zdjęcie nagłówkowe

Absolwenci Katedry Ekonometrii i Statystyki

Robert Ratajczak,
Managing Director – Business Development Division
Altkom Software & Consulting

 

Patrząc z piętnastoletniej już perspektywy zawodowej, muszę przyznać, że wybór specjalności Metody Ilościowe w Zarządzaniu był decyzją bardzo trafną. Specjalność należy bez wątpienia do najtrudniejszych, jakie oferowane są przez nasz Wydział, jednak droga do sukcesu, czy to zawodowego, finansowego, społecznego czy najważniejszego – rodzinnego i osobistego, jest drogą, która stawia przed każdym wiele wyzwań. Nie jest ona łatwa, tak jak nie jest łatwym studiowanie na tej właśnie specjalności.
Chociaż dziś moje aktywności zawodowe koncentrują się na aspektach menedżerskich i biznesowych, to wyniesione umiejętności ze studiów na specjalności Metody Ilościowe w Zarządzaniu okazują się cały czas być bardzo pomocne. Umiejętności analitycznego myślenia, kwantyfikacji otoczenia biznesowego, analizy przyczynowo-skutkowej, to tylko wybrane z wielu cech menedżerskich, potrzebnych w sprawnym zarządzaniu spółkami.
Gdybym dziś miał wybierać, która specjalność będzie dla mnie odpowiednia i da mi realną przewagę na bardzo konkurencyjnym rynku, bez chwili zawahania ponownie wybrałbym Metody Ilościowe. Niech obiektywnym potwierdzeniem słuszności wyboru będzie fakt, że w gronie top-menedżerów wielu liczących się firm, jest spora liczba ludzi, którzy są absolwentami specjalności takich jak metody ilościowe, ekonometria, badania operacyjne. Czy jest to przypadek? W realnym biznesie nie ma miejsca na przypadki.dr Tomasz Chruściński,
Dyrektor finansowy Grupy LoVo

Wybór Uczelni był podyktowany jej pozycją w rankingach najlepszych uczelni w kraju, natomiast wybór kierunku „Zarządzanie i marketing” – trochę wynikiem mody ówcześnie panującej wśród absolwentów szkół średnich. Pamiętam jednak, jak jeszcze na pierwszym roku studiów przekonałem się o słuszności podjętych decyzji. Szczególnie pozytywnie zapadły mi w pamięć pierwsze kontakty z praktycznymi zajęciami z zakresu metod ilościowych (statystyka, ekonometria, rachunkowość zarządcza). Późniejsza przygoda z liczbami przerodziła się w pasję, która przejawiała się w wielu obszarach życia. Zainteresowanie inwestowaniem na giełdzie zaowocowało powstaniem kilku prac naukowych o tej tematyce, czego konsekwencją stało się podjęcie studiów doktoranckich. Z perspektywy dziesięciu lat od ukończenia studiów magisterskich mogę stwierdzić, że Uczelnia dała mi solidne przygotowanie do rozwoju zawodowego na stanowiskach analityka ekonomicznego, później kontrolera finansowego i obecnie dyrektora finansowego.