AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Doskonałości Biznesowej

csr@umk.pl
+48 56 611 48 92
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Katedra Doskonałości Biznesowej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13a, tel.: tel. 056 611 48 92

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Robert Karaszewski

Główne kierunki badań:

 • teoria organizacji i zarządzania,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie konkurencyjnością,
 • zarządzanie wiedzą,
 • prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw,
 • konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w UE,
 • systemy zarządzania jakością,
 • metody i narzędzia zarządzania jakością,
 • kultura organizacyjna przedsiębiorstwa,
 • kulturowe uwarunkowania procesu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach,
 • zasoby wiedzy jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w warunkach New Economy,
 • modelowanie procesów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach,
 • samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw,
 • przywództwo w środowisku globalnego biznesu,
 • doskonałość biznesowa (organizacyjna) przedsiębiorstw,
 • pozytywny potencjał organizacji jako kluczowy czynnik rozwoju współczesnych przedsiębiorstw (positive organizational scholarship),
 • zarządzanie w sporcie.

Zapraszamy również do zobaczenia prezentacji naszej Katedry.

 

Kontakt:
Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu (pokój 34-35)
tel. 056 611 48 92
e-mail: csr@umk.pl