AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Dr K. Liczmańska-Kopcewicz

Dr K. Liczmańska-Kopcewicz – tematyka seminarium magisterskiego

 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie architekturą marki
 • Kreowanie wizerunku marki
 • Komunikacja rynkowa
 • Marketing relacji
 • Zarządzanie wartością klienta
 • Budowanie satysfakcji klienta
 • Budowanie więzi z klientem
 • Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym
 • Strategia konkurencyjna przedsiębiorstw
 • Komunikacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Reputacja przedsiębiorstwa
 • Intraprzedsiębiorczość jako innowacyjna koncepcja zarządzania
 • Uwarunkowanie konkurencyjności międzynarodowej MSP
 • Formy wspierania MSP