Pomoc materialna

Wszystkie  bieżące informacje na temat stypendiów dostępne są na stronie www.stypendia.umk.pl STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wydziałowa Komisja Stypendialna przypomina, że wygenerowanie poprawnego wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wymaga aktualnych danych w USOS dotyczących posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego. Osoby ubiegające się o przyznanie w/w stypendium zarówno rozpoczynające studia na … Czytaj dalej Pomoc materialna