AACSB accredited AMBA accredited

Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy

mwojdylo@umk.pl
+48 56 611 4638
Kontaktul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Osiągnięcia

Projekty badawcze

IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia (IMPLUS 50+. Strategien der beruflichen Aktivierung von aelteren Personen fuer Oeffentliche Arbeitsbehoerden) (www.impuls50plus.umk.pl), projekt międzynarodowy, którego celem jest: “poprawa skuteczności działania Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie zwiększania zatrudnialności bezrobotnych 50+ poprzez adaptację do warunków polskich, przetestowanie w 3 powiatowych urzędach pracy na grupie 45 bezrobotnych i wdrożenie przez 24 powiatowe urzędy pracy kompleksowej strategii aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+ bazującej na niemieckich doświadczeniach dotyczących aktywizacji i integracji bezrobotnych 50+, w okresie do grudnia 2018 r., w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Federalnej Agencji Pracy Berlin-Brandenburg”, okres realizacji: 01.07.2016–31.12.2018 (prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, dr Monika Maksim, dr Monika Wojdyło)