AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Katedra ekonomii – próba

mgr Piotr Wiśniewski
Assistant
Department of Economics

e-mail: psw@umk.pl
ORCID: 0000-0002-2263-4851

Office Hours:
Dyżury i konsultacje będą się odbywały w formie stacjonarnej i zdalnej na MS Teams:
Poniedziałek, 16.20-17.20
Adresy mailowe:
psw@umk.pl
psw@o365.umk.pl

Bibliography