AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Katedra ekonomii – próba

dr Maciej Ryczkowski
Assistant Professor
Department of Economics

room no: 218
e-mail: m_ryczkowski@umk.pl
ORCID: 0000-0003-2156-6823

Interest:
PhD Maciej Ryczkowski conducts research in the field of monetary economics and monetary policy. He is the author of numerous articles published in domestic and foreign scientific journals indexed in the Journal Citation Reports database.
Interested in issues related to the labour market and employment policy.

Office Hours:
Dyżur i konsultacje odbywają się mailowo i poprzez msteams. Zwyczajowo dyżur odbywa się w czwartki o 19:00 (m_ryczkowski@o365.umk.pl). W obecnej sytuacji istnieje jednak możliwość ustalania ze mną indywidualnie dnia i godziny konsultacji.
Urlop: 12.07.2021 do 30.08.2021.

Bibliography