AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Prof. dr hab. M. Zastempowski

Tematyka prac magisterskich:

 1. DNA  innowatora:
  • budowanie kluczowych umiejętności innowatora (kojarzenie, kwestionowanie, obserwowanie, nawiązywanie znajomości, eksperymentowanie),
  • budowanie przełomowych organizacji i zespołów;
 2. zarządzanie innowacją:
  • modele procesu innowacyjnego
  • pomiar innowacyjności,
  • metody oceny potencjału innowacyjnego,
  • miary sukcesu innowacji,
  • mapa innowacji;
 3. budowanie innowacyjnego przedsiębiorstwa:
  • misja, wizja i przywództwo,
  • struktura organizacyjna,
  • praca zespołowa,
  • atmosfera kreatywności,
  • kultura organizacyjna;
 4. opracowanie strategii innowacji:
  • analiza strategiczna i jej metody,
  • tworzenie i wybór strategii,
  • wdrażanie i kontrolowanie strategii (Strategiczna Karta Wyników);
 5. źródła innowacji:
  • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
  • ocena i wychwytywanie impulsów rynkowych,
  • budowanie zdolności absorpcyjnej,
  • klient i i jego potrzeby,
  • klient jako innowator;
 6. sieci powiązań w innowacyjności:
  • otwarte innowacje,
  • sieci innowacji,
  • budowanie sieci wewnętrznych i zewnętrznych,
  • sieci uczące się,
  • zarządzanie sieciami innowacji;
 7. planowanie innowacji:
  • opracowanie biznesplanu,
  • prognozowanie innowacji,
  • ocena przyjmowania się innowacji,
  • dyfuzja innowacji,
  • ocena ryzyka, rozpoznanie niepewności,
  • zarządzanie zasobami niezbędnymi do innowacji;
 8. wdrażanie innowacji:
  • tworzenie nowych produktów i usług,
  • prace rozwojowe nad nowym produktem,
  • ocena konkurencyjności technologii,
  • sposoby różnicowania (dyferencjacji) produktów,
  • tworzenie produktów architektonicznych,
  • innowacje usług;
 9. przedsięwzięcia w nowych formach organizacyjnych:
  • planowanie nowych przedsięwzięć,
  • wewnętrzne przedsięwzięcia korporacyjne (np. oddziały, filie, spółki zależne),
  • spółki typu joint venture i sojusze,
  • spółki typu spin-out, spin-off i inne nowe przedsięwzięcia.