AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA
87-100 Toruń, ul. Gagarina 13, tel.: 56 611 4762

Kierownik Katedry: dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK

Główne kierunki badań:

  • zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • transformacja przedsiębiorstw,
  • uwarunkowania rozwoju i upadku przedsiębiorstw,
  • zarządzanie innowacyjnością i jakością przedsiębiorstw,
  • zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw,
  • polityka przemysłowa,
  • strategiczne współdziałanie przedsiębiorstw w dobie globalizacji,
  • uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw
  • potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw,
  • zasoby niematerialne i ich znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki.

Kontakt:
Dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK mz@uni.torun.pl

Strona www Katedry: www.kzp.umk.pl