AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rada Biznesu WNEiZ UMK

W skład Rady Biznesu WNEiZ UMK w kadencji 2021 – 2025 wchodzą (w kolejności alfabetycznej):

Z ramienia Wydziału w pracach Rady biorą udział członkowie kolegium dziekańskiego: Dziekan dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK, dr hab. Marlena Ciechan-Kujawa, prof. UMK, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, dr Ryszard Lorenczewski, Prodziekan ds. Studentów, dr Aranka Ignasiak-Szulc, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju oraz mgr Mariusz Lewandowski, będący koordynatorem współpracy między Radą a Wydziałem.