AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Rada Doradcza Przedstawicieli Biznesu

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania rozwija współpracę z prężnie działającymi przedsiębiorstwami z kraju i regionu. Firmy partnerskie tworzą przy Wydziale Radę Doradczą Przedstawicieli Biznesu. Celem współpracy Wydziału z biznesem jest maksymalizacja obustronnej satysfakcji przedsiębiorców, jak i studentów. Kontakty z przedsiębiorstwami umożliwiają studentom uczestnictwo w licznych wykładach, warsztatach porwadzonych przez doświadczonych menedżerów jak również odbycie praktyki.

Radę tworzy zespół wybitnych praktyków – przedsiębiorców i menedżerów. Służy ona realizacji misji Wydziału, zwłaszcza w zakresie kreowania nowych, wartościowych projektów edukacyjnych, naukowych i eksperckich, a także wspieraniu jego rozwoju i budowaniu relacji pomiędzy nauką i biznesem przynoszących trwałe, obustronne korzyści.

 

Skład Rady konsultacyjno-programowej WNEiZ na kierunku zarządzanie:

 1. Igor Pawłowski – Prezes Zarządu Budlex Sp. z o.o.
 2. Wojciech Sobieszak –  Prezes Zarządu Carreal Partners Poland „Toruń-Pacific” Sp. z o.o.
 3. Adam Sowa – Właściciel cukierni Sowa Sp. j.
 4. Janusz Niedźwiecki – Prezes APATOR S.A.
 5. Jerzy Bańkowski – Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Toruniu
 6. Stanisław Rakowicz – Konsul Honorowy Republiki Peru w Toruniu
 7. Adam Marszałek – Prezes Wydawnictwa A. Marszałek Sp. z o.o.
 8. Jolanta Polkowska – Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. z o.o.
 9. Jacek Goska – Dyrektor Generalny SPX Floow Technology Poland Sp. z o. o.
 10. Jerzy Boehlke – Prodziekan WNEiZ
 11. Zdzisław Markuszewski – Prodziekan WNEiZ
 12. Ewa Zysnarska – nauczyciel akademicki WNEiZ
 13. Barbara Polaszek – dziekanat WNEiZ
 14. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 15. Inni zaproszeni nauczyciele akademiccy.

 

Skład Rady konsultacyjno-programowej WNEiZ na kierunku ekonomia:

 1. Andrzej Szostak – Prezes Zarządu Apator S.A.
 2. Grzegorz Jaglarski – Członek Zarządu MCX Sp. z o.o.
 3. Dariusz Łyjak – Dyrektor Generalny Orion Electric Sp. z o.o.
 4. Witalis Korecki – Pełnomocnik Zarządu Sharp Manufacturing Sp. z o.o.
 5. Mirosław Kwiatkowski – Wiceprezes Zarządu Soda Polska Ciech Sp. z o.o.
 6. Ewa Rybińska – Prezes Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 7. Jacek Roszyk – Prezes Zarządu Żabka Polska S.A.
 8. Wojciech Daniel – Wiceprezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 9. Anna Raczyńska – Zastępca Redaktora Naczelnego „EDUKACJA I DIALOG”
 10.  Maria Anna Karwowska – Prezes Zarządu KarStanS Sp. z o.o.
 11.  Marek Jan Wiśniewski – LASERSTAR Sp. z o.o.;
 12.  Jerzy Boehlke – Prodziekan WNEiZ
 13.  Zdzisław Markuszewski – Prodziekan WNEiZ
 14.  Ewa Zysnarska – nauczyciel akademicki WNEiZ
 15.  Barbara Polaszek – dziekanat WNEiZ
 16.  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 17.  Inni zaproszeni nauczyciele akademiccy.

 

Skład Rady konsultacyjno-programowej WNEiZ na kierunku finanse i rachunkowość:

 1. Artur Szymoniak – Dyrektor Departamentu Rozwoju i Usług Żabka Sp. z o.o.
 2. Agnieszka Głowacka – Erbud S.A.
 3. Marian Bartosiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Marbud Sp. z o.o.
 4. Artur Owczarek – Prezes Zarządu MCX Systems Sp. z o.o.
 5. Jerzy Czechowicz – Dyrektor Finansowy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 6. Sławomir Brzezicki – Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. z o.o.
 7. Marek Kaliszek – Prezes Zarządu Mentor S.A.
 8. Kazimierz Herba – Przewodniczący Rady Nadzorczej Neuca S.A.
 9. Piotr Sucharski – Prezes Zarządu Neuca S.A.
 10.  Tadeusz Pająk – Członek Zarządu Nova Trading S.A.
 11.  Przemysław Dzionek – BSI Group Polska Sp. z o.o.
 12.  Waldemar Zieliński – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu
 13.  Jerzy Boehlke – Prodziekan WNEiZ
 14.  Zdzisław Markuszewski – Prodziekan WNEiZ
 15.  Ewa Zysnarska – nauczyciel akademicki WNEiZ
 16.  Barbara Polaszek – dziekanat WNEiZ
 17.  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 18.  Inni zaproszeni nauczyciele akademiccy.

 

[Zobacz także: Uchwała w sprawie opiniowania projektów zmian w programach i planach studiów]

Pliki do pobrania:

Uchwała w sprawie opiniowania projektów zmian w programach i planach studiów