AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (the FESM Commission for Teaching Quality) na kadencję 2020-2024 (tj. 01.09.2020-31.08.2024) została powołana na WNEiZ na podstawie § 26 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) przez Dziekana WNEiZ, po zasięgnięciu opinii Rady Dziekańskiej w dniu 28.09.2020 r.

W skład Komisji wchodzą: prodziekan ds. studentów, prodziekan ds. nauki, wydziałowy koordynator ds. jakości kształcenia, przedstawiciel uczelnianej rady ds. jakości kształcenia, przedstawiciel zespołu ds. akredytacji AACSB, przedstawiciele pracowników reprezentujących minimum kadrowe na poszczególnych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale, przedstawiciele studentów oraz przedstawiciel administracji Wydziału:

 1. dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK – Przewodnicząca, Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia
 2. dr hab. Marlena Ciechan Kujawa, prof. UMK – Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym (koordynowanie spraw związanych z jakością w obszarze nauki)
 3. dr Ryszard Lorenczewski – Prodziekan ds. Studenckich (koordynowanie spraw związanych z jakością w obszarze dydaktyki)
 4. dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK – przedstawiciel Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia
 5. dr Dorota Górecka – przedstawicielka Zespołu ds. Akredytacji AACSB
 6. prof. dr hab. Maciej Zastempowski
 7. dr hab. Marcin Kuzel, prof. UMK
 8. dr hab. Mariola Piłatowska, prof. UMK
 9. dr hab. Ewa Wędrowska, prof. UMK
 10. dr Magdalena Kalińska
 11. dr Jarosław Pawłowski
 12. dr Łukasz Topolewski
 13. mgr Barbara Polaszek – przedstawicielka administracji Wydziału
 14. Paulina Graban – przedstawicielka studentów
 15. Wiktoria Gumińska – przedstawicielka studentów

 

Komisja przeprowadza analizę realizacji efektów kształcenia oraz funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia w minionym roku akademickim na podstawie:

Komisja analizuje też i dokonuje oceny publicznego dostępu do informacji o programach studiów, efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów, poziomu naukowego jednostki, zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej i doboru kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe.

Na podstawie dokonanych analiz Komisja opracowuje plan działań naprawczych na każdy kolejny rok akademicki i nadzoruje jego realizację.

 

Więcej informacji dotyczących jakości na WNEiZ znajduje się tutaj.