AACSB accredited AACSB member
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Wyjazdy pracowników

Pracownicy mogą korzystać z wyjazdów:

  • szkoleniowych lub
  • z wykładami

do partnerskiej uczelni w ramach programu Erasmus+.

Szczegółowe informacje: http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/pracownicy/

 

dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK
Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju
– udzielanie zgody na mobilność pracowników
pok. 18
tel.: +48 56 611 4783
e-mail: aldona.glinska@umk.pl

Udzielanie informacji:
mgr Ewa Derkowska-Rybicka
Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+
pokój: 506 (rektorat)
tel./fax: +48 56 611 49 29
e-mail: ewader@umk.pl