AACSB accredited AACSB member
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Wyjazdy na studia

Procedura rekrutacyjna:

1. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy on-line (dostępny po zalogowaniu)

2. Wydrukowany i podpisany formularz przynieś do pokoju 19 na WNEiZ – do 13 marca (lub 1 listopada w rekrutacji dodatkowej)

3. W maju przed planowanym wyjazdem dostarcz także do pokoju 19 na WNEiZ:

a) Learning Agreement

b) Aneks do LA (dla osób wyjeżdżających na III roku studiów I stopnia i II roku studiów II stopnia)

c) Podanie o zgodę na wyjazd na studia

 

Terminy rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019:

  • termin podstawowy: od 1 lutego do 13 marca 2018 r.
    W rekrutacji w terminie podstawowym (“rekrutacja wiosenna”) nie mogą brać udziału studenci III roku studiów I stopnia (licencjackich) oraz ostatniego roku studiów magisterskich.
  • dodatkowy termin rekrutacji: od 10 października do 1 listopada 2018 r. – dla studentów, którzy będą aplikować o wyjazdy w semestrze letnim 2018/2019. Udział w rekrutacji “jesiennej” mogą brać studenci, którzy rozpoczną studia II stopnia (magisterskie) lub III stopnia (doktoranckie) w październiku 2018 r. oraz pozostali studenci kwalifikujący się na wyjazd w roku 2018/2019, którzy nie wzięli udziału w rekrutacji wiosennej.
    Wyjazd na I roku studiów II stopnia nie jest możliwy w semestrze zimowym.

Grupy krajów i stawki, które będą obowiązywały w roku 2018/2019 (umowa finansowa 2018-2020):
I grupa – 500 EUR/mies. – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
II grupa – 450 EUR/mies. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
III grupa – 400 EUR/mies. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

Studenci w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący w momencie rekrutacji stypendium socjalne) będą otrzymywali dodatkowo 200 EUR/mies.  Więcej informacji.

Chcesz wiedzieć więcej o zajęciach i pobycie zagranicą możesz sprawdzić opinie studentów, którzy wyjechali w ramach programu wymiany do tej pory.

Masz pytania – napisz maila do Joanny Flicińskiej-Turkiewicz – Wydziałowego Koordynatora Porgramów Międzynarodowych (international@econ.umk.pl) lub przyjdź do pokoju 19 na WNEiZ.

Więcej informacji na temat wyjazdów na studia w ramach Programu Erasmus+ dostępne na stronie http://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/