AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Program polsko-hiszpański

Polsko-hiszpański program dwudyplomowych studiów licencjackich (I stopnia) na kierunku Zarządzanie (nazywany w skrócie Double Diploma) został powołany do życia w grudniu 2014 r. Jest realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu wspólnie z Wydziałem Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Pablo de Olavide z Sewilli. Absolwenci programu uzyskują dwa dyplomy licencjackie: polski (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika) oraz hiszpański (Uniwersytetu Pablo de Olavide).

Do programu rekrutowane są osoby będące studentami II roku modułu organizacyjnego – Menedżer biznesu na kierunku Zarządzanie.

 

Organizacja programu:

 • I rok w ramach programu (III rok studiów) realizowany jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Zrekrutowani do programu studenci polscy odbywają studia wspólnie ze studentami z Hiszpanii. Na koniec III roku uzyskują dyplom licencjata UMK.
 • II rok w ramach programu (IV rok studiów, ekwiwalent I roku studiów magisterskich na UMK) realizowany jest w Hiszpanii na Wydziale Nauk o Zarządzaniu UPO z Sewilli. Polscy i hiszpańscy studenci wyjeżdżają do Sewilli, gdzie po zdaniu wszystkich egzaminów uzyskują título de grado (hiszpański odpowiednik licencjata).

Wszystkie zajęcia na trzecim i czwartym roku prowadzone są w języku angielskim. Na czas pobytu w Hiszpanii polscy studenci otrzymują wsparcie finansowe z programu Erasmus.

Rekrutację studentów do udziału w programie każdy z uniwersytetów prowadzi we własnym zakresie. Rekrutacja na WNEiZ odbywa się na przełomie pierwszego i drugiego semestru danego roku akademickiego. Jej podstawą jest rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim (służy poznaniu motywacji zgłoszonych osób do udziału w programie, ogólnej ich wiedzy na temat aktualnych problemów gospodarczych i społecznych, a także wiedzy o Hiszpanii). W doborze uczestników programu brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • średnia ocen ze studiów (z zaliczonego I roku),
 • znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B1),
 • aktywność studencka i pozastudencka (np. aktywność w kołach naukowych, działalność organizacyjna na rzecz wydziału, działalność charytatywna itp.).
 • znajomość języka hiszpańskiego (nie jest wymagana, ale jest dodatkowym atutem).

Wszyscy studenci muszą przed przystąpieniem do programu uzyskać 60 ECTS na pierwszym roku w swojej macierzystej uczelni, a 120 ECTS przed rozpoczęciem programu.

Główne korzyści z udziału w programie Doble Diploma

 • studiując jeden kierunek, uzyskasz dyplomy dwóch renomowanych uczelni: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Pablo de Olavide,
 • zdobędziesz wyróżniające na rynku pracy wykształcenie i doświadczenie,
 • znacząco polepszysz znajomość języka angielskiego, a po roku spędzonym w Hiszpanii dodatkowo będziesz mógł pochwalić się znajomością języka hiszpańskiego,
 • będziesz mieć możliwość poznania wielu pięknych zakątków Hiszpanii, poznasz jej tradycje, kuchnię i muzykę,
 • słoneczna Sewilla będzie przez rok Twoim domem,
 • poznasz ludzi z innych krajów, nawiążesz nowe międzynarodowe przyjaźnie,
 • zdobyta wiedza oraz rozwinięte umiejętności językowe pozwolą Ci na znalezienie atrakcyjnej pracy w Polsce, w Hiszpanii lub gdziekolwiek sobie zamarzysz.

Koordynatorkami programu są:

Więcej informacji o programie znaleźć można w prezentacji (10,83 MB) oraz w ulotce informacyjnej (2,60 MB)

Informacje o Uniwersytecie Pablo de Olavide (Universidad Pablo de Olavide) można znaleźć na stronie: http://www.upo.es

Informacje o Wydziale Nauk o Zarządzaniu (Facultad de Ciencias Empresariales) dostępne są na stronie: http://www.upo.es/fce/portada

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji o Programie na stronie

https://www.facebook.com/pages/Doble-Diploma/641769782594435?fref=nf