AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Program polsko-francuski na kierunku zarządzanie

Na skróty:

Główne założenia

Polsko-Francuski Program Studiów Magisterskich (tzw. double diploma) został powołany do życia w 2010 roku wspólnym wysiłkiem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK oraz Wydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Angers. Studenci, którzy ukończą ten program uzyskują dwa dyplomy:

 • Dyplom UMK w Toruniu (magister na kierunku zarządzanie o specjalności Business Administration)
 • Dyplom Uniwersytetu w Angers (Master en Droit, Economie et Gestion, mention Management o specjalności International Human Resources Management lub International Management

A jak wygląda to w praktyce? Organizacja programu

Zajęcia w ramach programu odbywają się wyłącznie w języku angielskim. Pierwszy rok studiów (2 semestry) ma miejsce w Toruniu, a studenci uczestniczą w zajęciach specjalności Business Administration na anglojęzycznej wersji kierunku zarządzanie. Drugi rok (kolejne 2 semestry) odbywa się we francuskim mieście Angers, gdzie studenci uczestniczą w zajęciach specjalności International Management lub International Human Resources Management (specjalności do wyboru).

Warunkiem uzyskania obu  dyplomów jest dla studentów WNEiZ UMK przygotowanie pracy magisterskiej (zgodnie z zasadami obowiązującymi na WNEiZ) i złożenie egzaminu dyplomowego.

Korzyści i zalety programu

Wśród korzyści i zalet udziału w Programie wymienić należy:

 • Nabywanie szerszej wiedzy i umiejętności – słuchacze poza zdobywaniem uniwersalnych kompetencji w dyscyplinie zarządzania, mają możliwość zrozumienia specyfiki i uwarunkowań zarządzania w Polsce i we Francji,
 • doskonalenie kompetencji międzykulturowych – studenci tworzą jedną grupę, dzięki czemu, współpracując na zajęciach, mają możliwość poznania specyfiki kultury polskiej i francuskiej,
 • doskonalenie umiejętności lingwistycznych – zajęcia odbywają się w języku angielskim, dodatkowo studenci przechodzą intensywne kursy języka uczelni partnerskiej (Polacy uczą się języka francuskiego, Francuzi uczą się języka polskiego),
 • możliwość odbycia praktyk zawodowych we Francji,
 • możliwość korzystania z bogatej infrastruktury i zaplecza akademickiego dzięki temu, że obie uczelnie to duże uniwersytety,
 • łatwość rozwiązywania wszelkich problemów organizacyjnych i formalnych dzięki bardzo bliskiej współpracy uczelni na różnych płaszczyznach i wzajemnemu zaufaniu,
 • możliwość uczestniczenia studentów w różnych ciekawych inicjatywach związanych z zacieśnianiem się współpracy miast (Angers i Toruń).

Zasady rekrutacji i finansowanie

Rekrutację studentów do udziału w programie każdy z uniwersytetów prowadzi we własnym zakresie. Z obu uczelni wytypowanych może zostać do 10 osób. Ze strony UMK udział w programie wziąć mogą wyłącznie studenci specjalności Business Administration anglojęzycznej wersji kierunku zarządzanie. Rekrutacja do Programu odbywa się na początku pierwszego semestru. Jej podstawą jest rozmowa kwalifikacyjna. W doborze uczestników programu brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. Średnia ocen z pierwszego stopnia studiów – 50% udziału w ostatecznej ocenie.
 2. Poziom znajomości języka angielskiego – 40% udziału w ostatecznej ocenie.
 3. Poziom znajomości języka francuskiego – 10% udziału w ostatecznej ocenie.

Źródłem finansowania udziału studenta w programie jest stypendium programu Erasmus+ (dla tych, którzy jeszcze z niego nie korzystali). Istnieje również możliwość uzyskania stypendium rządu francuskiego lub stypendium Regionu Loary (jego warunkiem jest odbycie praktyki zawodowej w Regionie).

Koordynatorami programu są:

Informacje o Universite d’Angers można znaleźć na stronach Uniwersytetu i Wydziału.