AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600
zdjęcie nagłówkowe

Erasmus+: wyjazdy na studia i praktyki oraz dla pracowników

Spis treści:

 1. Parę słów o programie Erasmus+
 2. Szczegółowe informacje dotyczące mobilności dla studentów i pracowników WNEiZ

Zmień swoje życie, wyjedź za granicę!

Program Erasmus+, z budżetem 14,7 mld EUR, wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)

 1.  Mobilność z krajami programu:
 2. Mobilność z krajami partnerskimi
 3. Wspólne Studia Magisterskie Erasmus Mundus w programie Erasmus+
 4. System pożyczek studenckich

Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,

Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

W programie mogą wziąć udział beneficjenci pochodzący z jednej z następujących grup krajów:

 • Programme countries – kraje uczestniczące w programie:
  28 państw członkowskich UE;
  kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  kraje kandydujące: Turcja, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM);
 • Partner countries – kraje partnerskie sąsiadujące z UE: Szwajcaria (nota informacyjna) oraz podzielone na 4 regiony kraje: Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich i Rosja;
 • Partner countries – pozostałe kraje partnerskie;
  Udział krajów partnerskich jest uzależniony od akcji i obszaru (sektora).

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej UMK.

Z jakiej mobilności chciałabyś skorzystać?