AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Studia podyplomowe w zakresie “Event Management”

Autorski program kształtujący wiedzę, umiejętności i kompetencje w pracy Event Managera, realizowany we współpracy z następującymi instytucjami:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI Poland Chapter,
CKK Jordanki sp. z o.o.,
Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o.,
Agencja A&A.

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Event Management”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji podyplomowych,
 • dyplom ukończenia studiów „Event Management” z akredytacją AACSB (logotyp AACSB podnosi wartość dyplomu i powoduje, że jest on rozpoznawalny na całym świecie; obecnie akredytację AACSB posiada elitarne grono mniej niż 5% wszystkich szkół biznesu na świecie).

Dla kogo?

Studia skierowane są do osób, które pracują w organizacjach działających w branży spotkań, ale także do osób, które są zainteresowane pracą w tej branży.

Program przygotowuje do pracy w zawodzie Event Managera, ale jest też odpowiedni dla osób, które zajmują się już organizacją wydarzeń na co dzień i chciałyby usystematyzować i poszerzyć swoje kompetencje z tego zakresu.

Studiami powinni zainteresować się pracownicy agencji eventowych, reklamowych i PR, firm HR, pracownicy korporacji, hoteli i uzdrowisk oraz obiektów eventowych, a także przedstawiciele administracji publicznej, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw i inne osoby zainteresowane tematyką studiów.

Czego się nauczysz?

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej w funkcjonowaniu w organizacjach związanych z branżą spotkań. Zajęcia mają interaktywny charakter dzięki wykorzystaniu studiów przypadku i praktycznych warsztatów doskonalących umiejętności pracy w zespole.

Studia uczą w szczególności:

 • zarządzania eventami, zwłaszcza w kontekście planowania i produkcji eventów,
 • samodzielnego planowania eventu, zwłaszcza przygotowania scenariusza i kosztorysu,
 • samodzielnego przygotowania oferty w eventach oraz doskonalą umiejętność prezentacji menedżerskich,
 • zarządzania komunikacją, zwłaszcza zewnętrzną,
 • stosowania technik team buildingu,
 • zarządzania podwładnymi i zespołem,
 • stosowania narzędzi wspomagających organizację eventów.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów, udokumentowane stosownym świadectwem, są ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej oraz pomogą zyskać przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Studia dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych w instytucjach związanych z branżą spotkań. Uzyskane kwalifikacje mogą być wykorzystane w kompleksowym planowaniu, realizowaniu projektów eventowych, ale także do uporządkowania swojego praktycznego doświadczenia zawodowego w zarządzaniu własnym biznesem lub uruchamianiu własnego biznesu w branży spotkań.

Informacje ogólne

Branża spotkań należy do jednej z najszybciej rozwijających się. Tworzy to potrzebę stosowania narzędzi umożliwiających efektywne i innowacyjne zarządzanie projektami eventowymi.

Program studiów był opiniowany przez przedstawicieli branży eventowej, co pozwoliło na nawiązanie współpracy z partnerami, którzy realnie wniosą wartość do programu.

Zajęcia w ramach studiów będą prowadzone przez wybitnych przedstawicieli branży eventowej, kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, ale także innych wydziałów UMK i innych uczelni.

Studia realizowane są we współpracy z Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki sp. z o.o. oraz Arena Toruń Hala Sportowo-Widowiskowa (Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o.), co pozwoli zapewnić praktyczny wymiar zajęć.

Realizacja programu opiera się na ośmiu kompleksowych modułach:

 • Wprowadzenie do organizacji eventów
 • Event jako biznes
 • Specyfika zarządzania eventami (zarządzanie projektami)
 • Zarządzanie eventami w praktyce – kwestie formalno-organizacyjne
 • Zarządzanie eventami w praktyce – marketing
 • Zarządzanie eventami w praktyce – kwestie techniczne
 • Rynek turystyki biznesowej
 • Warsztaty organizacji eventów – projekt dyplomowy

Zajęcia w ramach studiów będą miały formę interaktywną – warsztaty, studia przypadków, projekty. Dzięki realizacji ok. 70% zajęć przez wybitnych praktyków z branży spotkań, możliwa będzie wymiana doświadczeń uczestników z wykładowcami, a także prezentacja najlepszych praktyk oraz wskazówek, które wynikają z doświadczeń praktyków, którzy mają na koncie pełne spektrum realizacji w tej branży.

 • Obszar kształcenia: studia społeczne
 • Czas trwania: 2 semestry
 • Program studiów: pobierz
 • Plan studiów: pobierz
 • Kierownik studiów: dr inż. Mateusz Tomanek
 • Koordynator merytoryczny: mgr Patrycja Gulak-Lipka
 • Koszt studiów:
  opłata podstawowa:

   • w systemie miesięcznym (8 rat): 565,00 zł.
   • w systemie semestralnym (2 raty): 2.260,00 zł/semestr,
   • jednorazowo za całe studia: 4.520,00 zł,

  opłata – zniżka 10% (dla posiadaczy karty Programu Absolwent UMK; w przypadku udziału co najmniej 3 osób z tej samej instytucji (dla każdej osoby); w przypadku zgłoszenia do 31.08.2020 r.):

   • w systemie miesięcznym (8 rat): 510,00 zł.
   • w systemie semestralnym (2 raty): 2.040,00 zł/semestr,
   • jednorazowo za całe studia: 4.080,00 zł.

Możliwości dofinansowania – zapoznaj się z informacjami

Nieoprocentowana pożyczka – zapoznaj się z informacjami

Dodatkowe informacje:

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu:

 • w piątki w godz. 16:30-19:45
 • w soboty w godz. 09:00-16:00

Rekrutacja

 • Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy 2020/2021 (planowany: 20.11.2020)
 • Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) zatrudnieni w organizacjach działających w branży spotkań oraz osoby pragnące doskonalić kompetencje i umiejętności w obszarze event management i inne osoby zainteresowane tematyką studiów
 • Warunki kwalifikacji: kolejność zgłoszeń

Termin i miejsce składania dokumentów: do 2 listopada 2020 roku

Dokumenty można złożyć w następujący sposób:

 • przesłać pocztą/ kurierem (decyduje data wpływu do biura) na adres:

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (pokój 34)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Gagarina 13A, 87-100 Toruń

 • osobiście:

– godziny otwarcia biura: poniedziałek-piątek, godz. 10:00-16:00;
– w godzinach, kiedy biuro nie jest czynne, dokumenty można zostawić (w zaklejonej, zaadresowanej kopercie) w punkcie informacyjnym (tzw. portiernia) przy wejściu na Wydział – codziennie w godz. 06:00-20:00;

 • przesłać w formie skanu na adres b_jozwik@umk.pl – oryginały należy dostarczyć najpóźniej w dniu kończącym nabór.

Wymagane dokumenty:

Kontakt:

mgr Barbara Jóźwik
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (pokój 34)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 6114892
e-mail: b_jozwik@umk.pl