AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Lean Logistics

Studia Podyplomowe Lean Logistics realizowane są we współpracy z KAIZEN® Institute Poland. KAIZEN® Institute to globalny doradca aktywny we wszystkich sektorach gospodarek zlokalizowanych w Europie, Ameryce, Azji i Afryce. Zatrudnia ponad 400 profesjonalistów pracujących w 50 oddziałach na całym świecie. KAIZEN® Institute Poland to jeden z najprężniej działających instytutów KAIZEN® na świecie. Doradza, szkoli i wdraża KAIZEN® w polskich i międzynarodowych projektach tworząc coraz liczniejszą grupę profesjonalistów i jednocześnie „wyznawców” filozofii ciągłego doskonalenia.

Zobacz ulotkę promującą studia

Informacje ogólne

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy w zakresie projektowania i wdrażania systemów wsparcia logistycznego w przedsiębiorstwach i ich łańcuchach dostaw oraz metod i narzędzi ich doskonalenia. Zajęcia mają interaktywny charakter dzięki wykorzystaniu studiów przypadku i praktycznych warsztatów, realizowanych częściowo w przedsiębiorstwach.

Studia uczą w szczególności:

 • projektowania systemów wsparcia logistycznego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw,
 • podejmowania decyzji w obsłudze logistycznej współczesnych procesów gospodarczych w oparciu o wytyczne i normy prawne dotyczące sektora TSL,
 • obsługi podstawowych zadań systemu ERP na przykładzie SAP oraz wykorzystania rozwiązań telematycznych w logistyce,
 • usprawniania procesów zaopatrzenia informacyjnego w przedsiębiorstwie,
 • zarządzania komunikacją i metod pracy zespołowej,
 • racjonalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie w oparciu o metody i narzędzia LEAN/KAIZEN, TPM, TFM, TQM,
 • samodzielnego planowania, realizowania i oceniania projektów doskonalących.

Absolwenci studiów otrzymują jednocześnie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, stowarzyszonego w SAP University Alliances i akredytowanego przez The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) oraz Międzynarodowy Certyfikat Praktyka KAIZEN® przyznawany przez KAIZEN® Institute Poland. Egzaminy prowadzone są przez przedstawicieli UMK i KAIZEN® Institute Poland.

Warunkiem uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Praktyka KAIZEN® jest obecność oraz zaliczenie 3 przedmiotów (Kaizen Basics, TPM Basics, TFM Basics) oraz przygotowanie i przesłanie do KAIZEN® Institute Poland pracy zaliczeniowej w zakresie jednego z 6 zaproponowanych tematów. Absolwent uzyskuje kwalifikacje Praktyka KAIZEN® w zakresie praktycznego stosowania metod i narzędzi LEAN/ KAIZEN®, TPM, TFM, TQM służących doskonaleniu przebiegu pracy i procesów w przedsiębiorstwie oraz kwalifikacje w zakresie obsługi podstawowych zadań systemu SAP. Certyfikat Praktyka KAIZEN® ma charakter międzynarodowy i jest szeroko rozpoznawany i ceniony na rynku pracy, zarówno w polskich, jak i międzynarodowych organizacjach.

Rekrutacja

 • Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020
 • Adresaci studiów podyplomowych: Absolwenci wszystkich uczelni, wszystkich kierunków; studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Od kandydata oczekuje się podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania, matematyki (na poziomie szkoły średniej), funkcjonowania systemu prawa w Polsce. Wiedza ta będzie pomocna w realizacji studiów, ale nie jest warunkiem przyjęcia na studia.
 • Warunki kwalifikacji: na podstawie złożonych dokumentów (o przyjęciu decyduje kolejność złożonych podań)

Termin i miejsce składania dokumentów:

do 10 października 2019 r.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń, pok. 62
Barbara Drygalska

Wymagane dokumenty:

 • Podanie (238 KB)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Zajęcia będą odbywały się raz na dwa tygodnie: w piątki (godz. 16.45-20.00) i soboty (godz. 9.00-16.00) na WNEiZ UMK, z uwzględnieniem przerw świątecznych. Ponadto jeden zjazd będzie zorganizowany poza wydziałem na terenie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Wówczas zajęcia mogą odbyć się w trybie piątek-sobota lub sobota-niedziela. Miejsce oraz dokładny termin zajęć organizowanych na terenie przedsiębiorstwa produkcyjnego będzie potwierdzony na 2 tygodnie przed zajęciami. W przypadku zjazdu zorganizowanego poza wydziałem, dojazd do przedsiębiorstwa oraz ewentualne zakwaterowanie pozostają w gestii słuchacza.

Kontakt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Gagarina 13 A, pok. nr 62
mgr Barbara Drygalska
tel. 56 611 4608
e-mail: barbara.drygalska@umk.pl

Treści powiązane: