AACSB accredited AMBA accredited
ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Audyt wewnętrzny sektora finansów publicznych

Studia mają na celu dostarczenie wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego oraz organizacji systemu kontroli zarządczej w sektorach finansów publicznych.

Te studia są dla Ciebie jeśli chcesz:

 • zostać audytorem wewnętrznym,
 • pracować jako asystent audytora wewnętrznego,
 • zajmować się kontrolą zarządczą,
 • zrozumieć i nauczyć się analizy ryzyka, planowania pracy i sporządzania z niej sprawozdań,
 • uzupełnić wiedzę jako kontroler, księgowy, kierownik jednostki organizacyjnej.

Czego się nauczysz?

 • Prawnych i ekonomicznych podstaw funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w Polsce,
 • wdrażania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • kontroli i audytu środków finansowych uzyskanych z Unii Europejskiej.

Informacje ogólne:

Audyt wewnętrzny obowiązuje w jednostkach sektora finansów publicznych dla zapewnienia ich właściwego funkcjonowania. Kontrolą wewnętrzną w tych jednostkach mogą zajmować się jedynie osoby posiadające uprawnienia audytora wewnętrznego. Od 1 stycznia 2010 roku, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm., art. 286) audytorem wewnętrznym może być między innymi osoba, która posiada dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych .
Uniwersytet Mikołaja Kopernika spełnia wymóg postawiony w ustawie.
Ukończenie studiów umożliwia zatem uzyskanie kwalifikacji audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w myśl wyżej wymienionej ustawy.

 • Obszar kształcenia: studia społeczne 
 • Czas trwania: 2 semestry
  Program studiów podyplomowych: pobierz
  Plan studiów podyplomowych: pobierz
 • Kierownik studiów: dr Jolanta Wiśniewska
 • Koszt studiów: 4 560 PLN, w dwóch ratach- 2280 PLN za każdy semestr, w ratach miesięcznych – 570 PLN za każdy miesiąc (8 rat)

  Możliwości dofinansowania – zapoznaj się z informacjami

  Nieoprocentowana pożyczka z gwarantowanym umorzeniem min. 15% – zapoznaj się z informacjami

Rekrutacja

 • Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy 2021/22,
 • Adresaci studiów podyplomowych: absolwenci studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) zatrudnieni w komórkach audytowych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz osoby pragnące zdobyć lub doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego.
 • Warunki kwalifikacji: na podstawie złożonych dokumentów (o przyjęciu decyduje kolejność złożonych podań)
 • Termin i miejsce składania dokumentów: od 15 maja do 31 października 2021 r., Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

Wymagane dokumenty:

 • Podanie (238 KB)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów

Zajęcia odbywają się zgodnie z podanym do wiadomości słuchaczy harmonogramem, podczas zjazdów, średnio co dwa tygodnie: w piątki (godz.16.00 – 19.15) i soboty (godz.8.00 -15.15)

Kontakt:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ul. Gagarina 13 A, pok. nr 45
mgr Barbara Polaszek
tel. 56 611 4627
e-mail: barbara.polaszek@umk.pl