AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Stopnie naukowe i tytuł profesora

Stopień doktora:

Stopień doktora habilitowanego:

Tytuł profesora – zobacz