AACSB accredited AMBA accredited
Kontaktul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 4600

Konferencje i seminaria

Nadchodzące konferencje i seminaria naukowe:

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Ekonomiczne ,,Polityka społeczno-gospodarcza w dobie globalizacji – teoria i praktyka’’ 
22 maja 2019 r.
Organizatorzy: Katedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych UMK, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współczesne Problemy Ekonomiczne „Trzydzieści lat transformacji”
26 maja 2020 r.
Organizatorzy: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedra Polityki Ekonomicznej i Studiów Regionalnych UMK, Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Konferencje i seminaria naukowe w 2017 r.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania współczesnego zarządzania w gospodarce światowej: przywództwo, strategie, społeczna odpowiedzialność, 13-14 marca 2017 r.
Organizator: Katedra Doskonałości Biznesowej WNEiZ UMK.

 

IV Międzynarodowa, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Jakość w Sporcie”, 20-21 IV 2017r., Wrocław
Organizatorzy: Katedra Doskonałości Biznesowej WNEiZ UMK i Katedra Komunikacji i Zarządzania w Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Perspektywa 2017- Wyzwania współczesnej bankowości,finansów i gospodarki, 26 maja 2017 r.
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Bankowości, Katedra Zarządzania Finansami, WNEIZ UMK.

 

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY, 22-23 czerwca 2017 r.

Organizatorzy: Katedra Ekonomii WNEiZ UMK, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych.

 

XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego, Dynamiczne Modele Ekonometryczne 2017, 5-7 września 2017 r.
Organizator: Katedra Ekonometrii i Statystyki WNEiZ.

 

2nd International scientific conference “Positive management and leadership in socially responsible organisations” – 14 września 2017 r.
Organizatorzy: Katedra Doskonałości Biznesowej WNEiZ UMK, Koło Naukowe Doktorantów WNEiZ, Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Fundacja Institute of Effective Asset Management.

 


Konferencje i seminaria naukowe w 2016 r.

II Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców nt. ,,Współczesne zarządzanie – wyzwania i zagrożenia XXI wieku”, 1 kwietnia 2016 r.
Organizatorzy: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem WNEiZ UMK, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych.

 

“Finanse i Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju” – IV Międzynarodowa Konferencja GOSPODARKA – ETYKA – ŚRODOWISKO, 10-12.04.2016 r.
Organizator: Katedra Zarządzania Finansam,, WNEiZ, UMK
Kierownik naukowy: prof. dr hab. Leszek Dziawgo.

 

VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa z cyklu “Problemy Gospodarki Światowej”, 15 kwietnia 2016 r.

 

“Inwestycje i nieruchomości w gospodarce światowej”, 10-11 maja 2016 r.
Organizator: Katedra Inwestycji i Nieruchomości WNEiZ UMK.

 

“ABACUS  2016” Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości, 9 czerwca 2016 r.
Organizatorzy: Katedra Rachunkowości WNEiZ UMK, SKwP Komisja Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości w Polsce.

 

VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu “ROZWÓJ REGIONALNY”, 17-18 czerwca 2016 r.
Organizatorzy: Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej, Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

“Positive management and leadership in socially responsible organisations”, 9 września 2016 r.
Organizatorzy: Koło Naukowe Doktorantów WNEiZ, Centrum Przywództwa i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Katedra Doskonałości Biznesowej WNEiZ UMK.

 


Konferencje i seminaria naukowe w 2015 r.

Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości, Toruń, 14-15.04.2015 r.

Organizatorzy: Koło Naukowe Rachunkowości, Katedra Rachunkowości WNEiZ.

 

V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa z cyklu Problemy gospodarki światowej,  Toruń, 17.04.2015 r.

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych, Katedra Ekonomii WNEiZ.

 

VIIIth INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS – CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY, pod tytułem: MARKET OR GOVERNMENT?, Toruń, 18-19.06.2015 r.

Organizatorzy: Katedra Ekonomii, WNEiZ UMK, Instytutu Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu,

Kierownik Naukowy: dr. hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK.

 

XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, 8-10.09.2015 r.

Organizator: Katedra Ekonometrii i Statystyki WNEiZ.

 

VI Konferencja Naukowa z cyklu Ekonomia i prawo, pod tytułem “Kryzysy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych”, Toruń 15-16.09.2015 r.

Organizator: Katedra Ekonomii WNEiZ.

 

III Konferencja Naukowa “Logistyka społeczna, ochrona zdrowia, odpowiedzialne łańcuchy dostaw”, Toruń, 16-17.11.2015 r.

Organizatorzy: Zakład Logistyki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 


Konferencje i seminaria naukowe w 2014 r.

 

“Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i praktyka”, 22.01.2014 r.
Organizatorzy: Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy WNEiZ , Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.

“Finanse i Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju” – II Międzynarodowa Konferencja GOSPODARKA – ETYKA – ŚRODOWISKO, 13-15.04.2014 r.
Organizator: Katedra Zarządzania Finansami, WNEiZ, UMK
Kierownik naukowy: prof. dr hab. Leszek Dziawgo.

 

Ogólnopolska Konferencja z Zakresu Historii Rachunkowości,10.06.2014 r.,
Organizatorzy: Katedra Rachunkowości WNEiZ, Komisja Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

II Konferencja Naukowa LOGISTYKA SPOŁECZNA, OCHRONA ZDROWIA, ODPOWIEDZIALNE ŁAŃCUCHY DOSTAW, 27.10.2014 r.
Organizatorzy: Zakład Logistyki UŁ, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Wydział Nauk o Zdrowiu UMK.


Konferencje i seminaria naukowe w 2013 r.

 

“I Kopernikańskie Dni Logistyki”, 14-15.03.2013 r.

Organizator: Koło Naukowe Logistyki Logitor.

 

III Konferencja Naukowa pt. “Optymalizacja Procesów i Systemów Logistycznych w Teorii i Praktyce”, 22.03.2013 r.

Organizator: Katedra Logistyki WNEiZ UMK.

 

“Przeszłość i teraźniejszość Ameryki Północnej Wobec Wyzwań i Dynamiki Zmian Współczesnego Świata”, 26-27.04.2013 r.

Organizator: Koło Naukowe Historii Myśli Politycznej i Dyplomacji przy Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.

Patronat: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

[więcej informacji: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Facebook]

 

IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa z cyklu Problemy Gospodarki Światowej,
10.05.2013 r.
Organizatorzy: Katedra Ekonomii WNEiZ UMK, Katedra Inwestycji i Nieruchomości WNEiZ UMK, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu.

 

“VII International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy”, pod tytułem GROWTH PERSPECTIVES IN EUROPE?, 24-25.05.2013 r.

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Katedra Ekonomii WNEiZ UMK.

 

VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi “Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach”, 10-11.06.2013 r.
Organizator: Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy WNEiZ UMK,  kierownicy naukowi: prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, dr hab. Hanna Karaszewska, prof. UMK.

 

“XIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego, Dynamiczne Modele Ekonometryczne”, 3-5.09.2013 r.

Organizator: Katedra Ekonometrii i Statystyki WNEiZ UMK.

 

V Konferencja Naukowa z cyklu “Ekonomia i Prawo” pod tytułem “Problemy teorii i polityki konkurencji”, 17-18.09.2013 r.
Organizator: Katedra Ekonomii WNEiZ UMK.
Kierownicy naukowi: dr hab. Barbara Polszakiewicz, prof UMK, dr hab. Jerzy Boehlke.

 

VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu “Rozwój regionalny” na temat: “Zarządzanie strategiczne rozwojem regionu – perspektywa 2014-2020. Rekomendacje dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej”, 20-21.09.2013 r.
Przewodniczący: prof. Wojciech Kosiedowski.
Organizatorzy: Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej UMK, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

„Logistyka społeczna, ochrona zdrowia, zarządzanie kryzysowe”, 14.11.2013 r.

Organizatorzy: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.
Partner konferencji: czasopismo „Logistyka”.